Không ngừng nỗ lực để phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, tạo động lực cho sự phát triển thành phố
Đăng ngày 07-06-2023 22:49, Lượt xem: 242
Chiều 7-6, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và biểu dương điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/1948). Đến dự có Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến

Theo báo cáo, trong năm 2022, Đà Nẵng tiếp tục triển khai các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn. Trong đó, tập trung chỉ đạo phát động thi đua thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội; thi đua thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Thành ủy đề ra.

Đồng thời, UBND thành phố phát động, triển khai tổ chức 74 phong trào thi đua; trong đó nổi bật là phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm 2022 của thành phố “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”.


Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại Hội nghị

Song song đó, việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng COVID-19”, với nhiều hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố đã biểu dương tặng Bằng khen cho 520 tập thể, cá nhân thuộc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, hội, đoàn thể, doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống COVID-19.

Ngoài ra, các phong trào thi đua như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ, công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”…được các sở, ban ngành, địa phương thực hiện hiệu quả.

Đặc biệt, trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, thành phố đã huy động hỗ trợ giúp đỡ cho hộ nghèo ước thực hiện trong năm 2022 là 210 tỷ đồng. Qua đó, trợ giúp hơn 16.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hơn 63.865 người nghèo, người cận nghèo hưởng lợi từ chương trình giảm nghèo năm 2022.


Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn thành phố đã tổ chức đăng ký, ký kết thực hiện giao ước thi đua trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương với những tiêu chí cụ thể, thiết thực, gắn thi đua, khen thưởng với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc mà các tập thể, cá nhân đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Đặc biệt là các tập thể, cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước và cấp thành phố.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, thời gian qua, các phong trào thi đua đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tổ chức triển khai; làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị và cá nhân. 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện 5 nội dung, nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

"Việc chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua phải bảo đảm thiết thực, hướng vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá. Tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, trọng tâm là phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh.


Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phong trào thi đua từ năm 2018-2022

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị cần tiếp tục nhân rộng các phong trào thi đua cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng văn hóa Đà Nẵng; xây dựng người Đà Nẵng giàu lòng yêu nước, nhân ái, nhân văn, phát triển toàn diện.

"Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị…phải phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ dẫn đầu trong các phong trào thi đua, dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển chung của thành phố", Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nói.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, các ngành, các cấp không ngừng nỗ lực để phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, tạo động lực cho sự phát triển của thành phố theo hướng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại, từng bước trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua từ năm 2018-2022.

UBND thành phố tặng Cờ thi đua cho 8 tập thể dẫn đầu phong trào các cụm, khối thi đua thành phố năm 2022; tặng Bằng khen cho 11 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua các cụm, khối thi đua thành phố năm 2022; trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố đối với 11 cá nhân; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 22 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu về người tốt, việc tốt giai đoạn 2020-2023.

THỦY THANH - KHÁNH NHI

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác