Nhiều hình thức sáng tạo, hiệu quả trong triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”
Đăng ngày 08-06-2023 14:26, Lượt xem: 120

Ngày 8-6, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Sinh viên 5 tốt” giai đoạn 2018-2023 và đối thoại giữa Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố với “Sinh viên 5 tốt” các cấp năm 2023.

Giai đoạn 2018 – 2023, phong trào “Sinh viên 5 tốt” thành phố có sự chuyển động mạnh mẽ, công tác tuyên truyền về phong trào được các cơ sở Hội triển khai với nhiều hình thức sáng tạo và hiệu quả. Nhiều cơ sở Hội đã thiết kế poster tuyên truyền về phong trào trên các fanpage, các trang mạng xã hội, thành lập các câu lạc bộ “Sinh viên 5 tốt”. Đồng thời, các cơ sở Hội đã chủ động hơn trong công tác hỗ trợ sinh viên đạt danh hiệu, có nhiều giải pháp theo dõi, kịp thời giúp đỡ những sinh viên tiệm cận với các tiêu chuẩn đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Trong giai đoạn này, trên địa bàn thành phố đã có 4.858 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường, 720 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố, 33 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương, 154 tập thể đạt danh hiệu tập thể sinh viên 5 tốt cấp trường, 23 tập thể đạt danh hiệu tập thể sinh viên 5 tốt cấp thành phố, 21 tập thể đạt danh hiệu tập thể sinh viên 5 tốt cấp trung ương.

Tại Hội nghị, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố khen thưởng 18 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai phong trào đến với hội viên, sinh viên các cấp trong giai đoạn qua.


Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố đối thoại với "Sinh viên 5 tốt" các cấp năm 2023

Dịp này, Hội Sinh viên thành phố tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Hội với “Sinh viên 5 tốt” các cấp năm 2023.

Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Công Hùng chia sẻ, qua việc trao đổi thẳng thắn, khuyến khích bày tỏ nguyện vọng giữa các bên, Ban Chấp hành Hội Sinh viên kịp thời nắm bắt thông tin, đưa ra các giải pháp, giải đáp các trăn trở của cán bộ Hội, hội viên, sinh viên. Đồng thời cung cấp thông tin, chia sẻ, định hướng hoạt động cho cán bộ Hội, hội viên, sinh viên về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong công tác chăm lo, giáo dục và bồi dưỡng sinh viên; các chương trình, hoạt động của Hội Sinh viên.

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác