Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo
Đăng ngày 15-04-2024 09:47, Lượt xem: 166

Năm 2024, thành phố sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) hơn 4,2 tỷ đồng để khởi nghiệp sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, công nghệ, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Qua đó, nhằm khơi thông các điểm nghẽn, huy động, giải phóng các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; nêu cao tinh thần đồng hành, sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp, bảo đảm quyền bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp, không phân biệt loại hình, thành phần kinh tế trong cơ hội tiếp cận các nguồn lực và chính sách.

Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ DNNVV

Năm 2023, trong bối cảnh doanh nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, bên cạnh việc triển khai các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP, hoạt động hỗ trợ DNNVV được triển khai lồng ghép trong các kế hoạch, chương trình công tác và thực hiện theo các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hiện có của ngành, thành phố.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là DNNVV: phối hợp với Sở Xây dựng thành phố và các Sở, ngành liên quan triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ hỗ trợ cho các chủ đầu tư và người mua nhà; tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững; triển khai chương trình cho vay 5 lĩnh vực thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, DNNVV, công nghệ cao với lãi suất ưu đãi với lãi suất cho vay ngắn hạn là 4%/năm; Thực hiện Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, đến quý IV – năm 2023, các tổ chức tín dụng trên bàn đã cam kết cho vay hơn 2.171 tỷ đồng và đã giảm lãi suất cho 16 doanh nghiệp trên số dư nợ được giảm lãi suất hơn 320 tỷ đồng...


Dự án đầu tư 04 cẩu ERTG tại Cảng Tiên Sa của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng là 1 trong 2 dự án được thành phố phê duyệt hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐND

Thực hiện Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐND ngày 15-12-2022 của HĐND thành phố, UBND thành phố phê duyệt hỗ trợ lãi suất cho 02 dự án gồm: Dự án đầu tư 04 cẩu ERTG tại Cảng Tiên Sa của Công ty CP Cảng Đà Nẵng; Dự án Trung tâm khai thác và lưu chuyển hàng hóa Vietfracht Danang của Công ty CP Vận tải và thuê tàu Đà Nẵng. Đồng thời, phê duyệt hỗ trợ lãi suất 02 đợt với tổng số tiền là 936,5 triệu đồng cho các DNNVV (tính đến ngày 30-12-2023).

Các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được thành phố thực hiện đồng bộ. Trong đó, đã hỗ trợ 04 nhiệm vụ, trong đó có 03 nhiệm vụ hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và 01 nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với tổng kinh phí hơn 766 triệu đồng. Đồng thời tổ chức nhiều sự kiện và mở rộng hợp tác, tạo cơ hội kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài nước, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thành phố với các thành phố khác trong khu vực, trong cả nước và trên thế giới. Ngành Khoa học và công nghệ đã hỗ trợ cho 07 doanh nghiệp với tổng kinh phí là 230 triệu đồng cho lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và đang xử lý 06 hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp.


Tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2023 diễn ra lễ Ký kết hợp tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về triển khai và xây dựng Đề án Đà Nẵng thành phố Đổi mới sáng tạo, tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO

Bên cạnh đó, thành phố cũng triển khai hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn miễn phí về trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cho các hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp; miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia đối với các DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo quý. Theo thống kê, năm 2023, có 24 hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp. Lũy kế đến nay có 137 doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký kinh doanh.

Song song với các chính sách của Trung ương, thành phố cũng triển khai các chính sách riêng có do UBND và HĐND thành phố ban hành. Trong đó, nổi bật là các chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ; chính sách khuyến công và phát triển sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ; các chính sách, hỗ trợ riêng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19... Trong đó, chính sách hỗ trợ lãi suất đối với DNNVV vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng để thực hiện dự án phục hồi, mở rộng sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid-19 vẫn còn đang triển khai thực hiện và hỗ trợ cho nhiều đối tượng doanh nghiệp giải quyết vấn đề về vốn sản xuất.

Hơn 4,2 tỷ đồng hỗ trợ DNNVV đổi mới công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo

Cuối tháng 3-2024, UBND thành phố ban hành Kế hoạch 82-KH/UBND về Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2024-2026 với chuỗi các nội dung như: Hỗ trợ tiếp cận tín dụng; Hỗ trợ đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học vào sản xuất kinh doanh; Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và hỗ trợ lãi suất khi doanh nghiệp tham gia các hoạt động này; Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh; Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV; Hỗ trợ thuế, kế toán; Hỗ trợ thông tin, tư vấn, pháp lý cho DNNVV;... Trong đó, riêng trong năm 2024, thành phố sẽ hỗ trợ DNNVV hơn 4,2 tỷ đồng để khởi nghiệp sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, công nghệ, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Theo UBND thành phố, việc hỗ trợ nói trên nhằm khơi thông các điểm nghẽn, huy động, giải phóng các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; coi việc tháo gỡ các rào cản, khó khăn cho DNNVV là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trong đó, nêu cao tinh thần đồng hành, sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp, bảo đảm quyền bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp, không phân biệt loại hình, thành phần kinh tế trong cơ hội tiếp cận các nguồn lực và chính sách.

Từ đó, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định để các DNNVV trên địa bàn thành phố phát triển. Thúc đẩy DNNVV tăng trưởng về chất lượng và hiệu quả, hình thành các doanh nghiệp có khả năng dẫn dắt trong một số ngành, lĩnh vực tiềm năng tạo động lực tăng trưởng và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ số, tạo nền tảng vững chắc, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Thúc đẩy hình thành liên kết giữa các DNNVV, giữa DNNVV và các doanh nghiệp dẫn dắt trong chuỗi (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp lớn trong nước).

UBND thành phố đề ra mục tiêu giai đoạn 2024-2026 phấn đấu nâng số doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện... đăng ký mới trong năm 2024 đạt 4.300 doanh nghiệp; số doanh nghiệp chuyển đổi từ kinh doanh đạt 30 doanh nghiệp. Giai đoạn 2024 - 2026, phấn đấu nâng tổng số doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện... đăng ký mới đạt 13.500, số doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh đạt khoảng 120 doanh nghiệp.

Trong năm 2024, thành phố sẽ triển khai hỗ trợ xúc mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo cho từ 10 - 14 doanh nghiệp; hỗ trợ 02 - 03 doanh nghiệp về nâng cao năng lực liên kết và sản xuất kinh doanh; từ 08 - 12 doanh nghiệp được hỗ trợ về phát triển thương hiệu, kết nối và mở rộng thị trường đối với DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; có khoảng 05 học viên được hỗ trợ chi phí đào tạo khi tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu theo nhu cầu phát triển của ngành, chuỗi giá trị; 04 doanh nghiệp được hỗ trợ chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật hỗ trợ DNNVV.

Giai đoạn 2024-2026, hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới cho từ 25 - 30 doanh nghiệp; hỗ trợ 05 - 07 doanh nghiệp nâng cao năng lực liên kết và sản xuất kinh doanh; từ 25 - 28 doanh nghiệp được hỗ trợ phát triển thương hiệu, kết nối và mở rộng thị trường đối với DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu đào tạo của DNNVV, thành phố sẽ tổ chức các lớp đào tạo về khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp cơ bản và quản trị doanh nghiệp chuyên sâu cho DNNVV trên địa bàn thành phố. Riêng năm 2024 dự kiến tổ chức 03 lớp đào tạo, giai đoạn 2024 - 2026 tổ chức khoảng 09 lớp đào tạo cho DNNVV.

Ngoài các hoạt động nói trên, thành phố cũng hỗ trợ DNNVV thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh và nâng tỷ lệ DNNVV tham gia mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và phát triển các loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ trong công tác giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, phấn đấu đạt 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được tiếp nhận, giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính; các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố ban hành được điều chỉnh, bổ sung kịp thời, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp.

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác