Tập trung rà soát nhu cầu vay vốn của người dân theo từng chương trình tín dụng chính sách
Đăng ngày 16-04-2024 15:58, Lượt xem: 112

Ngày 16-4, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) quận Thanh Khê tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động tín dụng chính sách quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024. Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận Nguyễn Hữu Công chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, tính đến 31-3-2024, tổng nguồn vốn thực hiện của NHCSXH quận Thanh Khê đạt gần 677,5 tỷ đồng. Tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng trong quý I-2024 đạt gần 81,5 tỷ đồng (tăng hơn 18,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước), với 1.322 khách hàng vay vốn.

Trong đó, cho vay hộ nghèo 270 triệu đồng với 5 khách hàng; cho vay hộ cận nghèo 110 triệu đồng với 4 khách hàng; cho vay hộ mới thoát nghèo 485 triệu đồng với 10 khách hàng; cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm hơn 68,5 tỷ đồng, với 1.210 khách hàng; cho vay họ sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 870 triệu đồng với 34 khách hàng; cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị định 100/NĐ-CP gần 11 tỷ đồng, với 54 lượt khách hàng; cho vay người chấp hành xong án phạt tù 270 triệu đồng với 5 khách hàng.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng thực hiện đến 31-3-2024 đạt trên 677,1 tỷ đồng, đạt 95.34% kế hoạch năm, tăng gần 27 tỷ đồng, tăng 4,13% so với đầu năm  với 13.188 khách hàng còn dư nợ. Tất cả các phường đều có dư nợ tăng so với đầu năm. Tổng doanh số thu nợ trong trong quý đạt 54,2 tỷ đồng.

Trong quý, NHCSXH quận đã phối hợp tốt với công an quận trong việc triển khai cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Chính phủ; tham gia cùng với UBND phường đối thoại người nghèo; tham gia cùng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận đối thoại người lao động; tham gia Ngày hội việc làm cho quân nhân xuất ngũ và người lao động tại quận Thanh Khê năm 2024.

Triển khai nhiệm vụ quý II-2024, NHCSXH quận Thanh Khê đặt chỉ tiêu đến 30-6-2024, dư nợ tăng trưởng trên 6% so với đầu năm; tỷ lệ quá hạn duy trì dưới 0,04%; không có tổ Tiết kiệm và vay vốn xếp loại trung bình, yếu.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê Nguyễn Hữu Công đánh giá, trong quý I-2024, Đảng ủy, UBND các phường thường xuyên quan tâm đến hoạt động tín dụng chính sách trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tại địa phươn; thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng người thụ hưởng, sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách.

Thời gian đến, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê đề nghị NHCSXH quận tiếp tục làm tốt công tác tham mưu Quận ủy, UBND quận, Ban đại diện HĐQT quận và phối hợp với các ban ngành, UBND các phường, Hội đoàn thể thực hiện tốt Kết luận số 06-KL/TW, Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương; kịp thời tham mưu Ban đại diện quận phân giao, điều chỉnh nguồn vốn giữa các phường, tập trung giải ngân các nguồn vốn được phân bổ, không để tồn đọng vốn.

Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, chất lượng tín dụng; triển khai kịp thời các chính sách, chương trình tín dụng mới của Chính phủ, UBND thành phố; thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ Tiết kiệm và vay vốn, đảm bảo các đối tượng thụ hưởng có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn kịp thời.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê Nguyễn Hữu Công, UBND các phường cần thường xuyên rà soát nhu cầu theo từng chương trình tín dụng chính sách; làm tốt công tác rà soát và xác nhận danh sách hộ có mức sống trung bình cung cấp cho NHCSXH quận để kịp thời cho vay học sinh, sinh viên có mức thu nhập trung bình và triển khai chương trình cho vay đối với hộ có mức sống trung bình khi có quyết định của thành phố. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyền truyền, phổ biến về cho vay xây nhà để ở theo Quyết định 3212/QD-UBND ngày 29-8-2020 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cũng đề nghị các hội đoàn thể quận tăng cường công tác truyên truyền chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến với người thụ hưởng; thực hiện công tác kiểm tra giám sát năm 2024 theo kế hoạch đã xây dựng; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác tại các phường, nhất là các Hội phường có chất lượng tín dụng chưa cao, tổ Tiết kiệm và vay vốn hoạt động chưa tốt; tập trung rà soát khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra của các đoàn.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác