Bảo đảm thực hiện hiệu quả nội dung số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa
Đăng ngày 16-04-2024 17:46, Lượt xem: 60

UBND thành phố ban hành công văn số 1792/UBND-KSTT ngày 9-4-2024 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai việc tích hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác kết quả số hóa hồ sơ giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh theo công văn số 2122/VPCP-KSTT ngày 31-3-2024 của Văn phòng Chính phủ, bảo đảm thực hiện hiệu quả nội dung số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa.

Cụ thể, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm việc cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử; bảo đảm 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng khi cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, công dân, doanh nghiệp có nhu cầu khai thác. Nghiêm túc triển khai quy trình số hóa tại Bộ phận Một cửa, bao gồm kiểm tra danh tính, phân loại, sao chụp hồ sơ, ký số cá nhân... bảo đảm số hóa thành phần hồ sơ đầu vào theo đúng quy định.

Đồng thời, đẩy nhanh việc thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 31-3-2022 của Chủ tịch UBND thành phố về việc số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, triển khai thực hiện ngay việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính để chuyển qua Kho dữ liệu số hóa và đồng bộ vào Kho quản lý dữ liệu điện tử của cổng Dịch vụ công quốc gia; bảo đảm số hóa 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính phát sinh mới; tăng cường nhân lực, khẩn trương thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực, bảo đảm hoàn thành mục tiêu số hóa của năm 2024, trong đó hoàn thành số hóa tối thiểu 90% kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đối với sở, ban, ngành; 80% đối với UBND các quận, huyện và 75% đối với UBND các phường, xã.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chuẩn hóa thông tin, điều chỉnh bước thực hiện đăng ký hồ sơ trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa các cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố nhằm tái sử dụng kết quả, hồ sơ thủ tục hành chính điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố hoặc tại các bộ, ngành, địa phương khác thông qua cổng Dịch vụ công quốc gia.

Sở Thông tin và truyền thông có nhiệm vụ bảo đảm hạ tầng, cấu hình kết nối mạng, máy chủ bảo mật phục vụ kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố theo Tài liệu hướng dẫn của Văn phòng Chính để tổ chức, cá nhân có thể khai thác các tài liệu được tích hợp, cung cấp trên Kho quản lý dữ liệu điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia thông suốt, liên tục.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác