Chủ động triển khai các hoạt động ứng phó với bão NORU

Theo Công điện số 02/CĐ-UBND của UBND thành phố ban hành ngày 25-9, Chủ tịch UBND thành phố điện: Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hội, đoàn thể; Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng chủ động triển khai các hoạt động để ứng phó với bão NORU.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử