Giá dịch vụ xét nghiệm Sars-Cov-2 trên địa bàn thành phố

UBND thành phố vừa ban hành Coogn văn số 3534/UBND-STC ngày 9-6-2021 hướng dẫn Sở Y tế về mức giá dịch vụ xét nghiệm Sars-Cov-2 trên địa bàn thành phố. Theo đó, giá dịch vụ xét nghiệm mẫu đơn thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 243/2019/NQ-HĐND ngày 11-7-2019 của HĐND thành phố quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc thành phố Đà Nẵng.