Tạm hoãn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại thành phố Đà Nẵng

Thực hiện Công văn số 2873/BGDĐT-QLCL ngày 3-8-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 5167/UBND-SGDĐT ngày 4-8-2020 yêu cầu các sở, ban, ngành chức năng tạm hoãn công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại thành phố Đà Nẵng cho đến khi có thông báo mới.