Triển khai xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên các trường hợp có yếu tố nguy cơ trên địa bàn thành phố

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 25-2-2021 về việc xét nghiệm SARS-CoV-2 để sàng lọc nguy cơ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay, nhằm triển khai xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên các trường hợp có yếu tố nguy cơ trên địa bàn để đánh giá, tầm soát nguy cơ, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm vi rút SARS-CoV-2, kịp thời triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý ổ dịch sớm, hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lan ra cộng đồng.