Từ 8h ngày 16-9: các công trình xây dựng được phép hoạt động thi công (trừ những công trình nằm trong vùng đỏ)

Ngày 15-9, UBND thành phố ban hành văn bản số 5992/UBND-SXD về hướng dẫn thực hiện các hoạt động tại các công trình xây dựng theo Quyết định số 2985/QĐ-UBND. Kể từ 8h ngày 16-9 cho đến khi có thông báo mới, các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố được phép hoạt động thi công (trừ những công trình nằm trong vùng đỏ). Các công trình được bố trí tối đa số người lầm việc, trường hợp có lao động ngoại tỉnh thì phải thực hiện đảm bảo phương án 3 tại chỗ.