Tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy, nổ mùa nắng hè

Ngày 25-5, UBND thành phố ban hành văn bản số 2678/UBND-CATP về tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy, nổ mùa nắng hè. Trong đó, đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định của  về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện cần thiết nhằm đảm bảo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử