Xây dựng csdl và phần mềm quản lý các phương tiện vận tải

Ngày 18-7, UBND thành phố ban hành văn bản số 4831/UBND-SGTVT về giải pháp hạn chế tai nạn giao thông, vi phạm pháp luật và tội phạm an toàn giao thông. Theo đó, Ban An toàn giao thông thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, gắn với nhóm đối tượng cụ thể, phát triển phong trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự và an toàn giao thông với những mô hình phù hợp, thiết thực, có hiệu quả cao.