Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 5

Triển khai Đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn trong thiên tai giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Điều chỉnh hệ số giá đất tái định cư Khu tái định cư phục vụ giải tỏa tuyến đường ĐH2 mở rộng, huyện Hòa Vang; Không cho thuốc giả, thuốc nhập lậu lọt qua biên giới, cửa khẩu, xâm nhập vào hệ thống lưu thông phân phối; Công nhận 12 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 30-1 đến 3-2-2022.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử