Đào tạo năng lực về đầu tư theo hình thức Hợp tác công tư (PPP) cho lãnh đạo và cán bộ thành phố
Ngày 17-7, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ khởi động và ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo nâng cao năng lực về đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP) cho lãnh đạo, cán bộ của thành phố do cơ quan hợp tác doanh nghiệp Singapore và Quỹ Temasek tài trợ.

Theo đó, chương trình đào tạo nâng cao năng lực về đầu tư theo hình thức hợp tác công tư cho lãnh đạo, cán bộ của thành phố với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng; trong đó Quỹ Tamasek viện trợ không hoàn lại thông qua cơ quan hợp tác doanh nghiệp Singapore gần 4 tỷ đồng, phần đối ứng đóng góp của thành phố Đà Nẵng là hơn 2 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này để thực hiện chương trình đào tạo theo hình thức hợp tác công tư cho cán bộ thành phố trong 1 năm, từ tháng 7-2014 đến tháng 12- 2015, với 5 đợt đào tạo tại thành phố Đà Nẵng và Singapore bao gồm những nội dung đào tạo nâng cao năng lực về đầu tư theo hình thức hợp tác công tư; tìm hiểu những mô hình hợp tác công tư hiệu quả nhất, quản lý rủi ro, quản lý hợp đồng, ôn tập và đánh giá mô hình hợp tác công tư…Chương trình không chỉ cung cấp lý thuyết và phương pháp luận từ căn bản đến nâng cao, mà còn lồng ghép áp dụng thực tế và tham quan, khảo sát các dự án theo hình thức hợp tác công tư thành công tại Singapore.

Ông Kong Wy Mun, Tổng Giám đốc điều hành cơ quan hợp tác doanh nghiệp Singapore (SCE) cho biết các khóa học này nhằm trang bị cho các cán bộ thành phố Đà Nẵng những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện thành công các giao dịch nâng cao năng lực về đầu tư theo hình thức công tư, thông qua việc giới thiệu khuôn khổ để hình thành và phát triển giao dịch theo hình thức hợp tác công tư; đồng thời chia sẻ các dự án thành công tại Singapore và chọn lọc những dự án liên quan từ các quốc gia khác; góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, phát triển giữa thành phố Đà Nẵng với cơ quan hợp tác doanh nghiệp Singapore và Quỹ Tamasek trên mọi lĩnh vực.

Khóa đào tạo đợt I thuộc Chương trình “Đào tạo năng lực về đầu tư theo hình thức Hợp tác công tư (PPP)” được thực hiện từ ngày 16-18/7 với các nội dung chính như khái niệm cơ bản của hình thức hợp tác công tư  (PPP) về mua sắm và đấu thầu trong các dự án về cơ sở hạ tầng, quy trình đấu thầu theo hình thức hợp tác công tư, đánh giá việc thực hiện theo hình thức hợp tác công tư...

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác