Thanh tra 25 đơn vị nợ đóng BHXH, BHYT
Ngày 27/10, Thanh tra thành phố công bố Quyết định số 7509/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đối với 25 đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố trong thời gian 45 ngày làm việc, tại mỗi đơn vị đoàn sẽ làm việc từ 2 đến 3 ngày.

Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Chánh thanh tra thành phố, Trưởng đoàn thanh tra phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra

Đoàn thanh tra gồm 15 thành viên, do ông Nguyễn Văn Trung, Phó Chánh thanh tra thành phố, làm Trưởng đoàn. Theo ông Nguyễn Văn Trung, quá trình thanh tra phải đảm bảo chính xác, khách quan, dân chủ, công khai, có trọng tâm, trọng điểm và không làm ảnh hưởng, cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp, cá nhân thuộc đối tượng thanh tra. 

Mục đích của việc thanh tra là nhằm phát hiện, phòng ngừa và xử lý vi phạm trong việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT của các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng trên địa bàn thành phố; phát huy nhân tố tích cực, khắc phục những thiếu sót, tồn tại và chấn chỉnh, xử lý những sai phạm (nếu có), xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; phát hiện những bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật để đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm tăng cường hiệu quả, nâng cao ý thức chấp hành nghiêm pháp luật về BHXH, BHYT của doanh nghiệp.
 
Đoàn thanh tra sẽ thanh tra về trách nhiệm của người sử dụng lao động, việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT và các quy định có liên quan của pháp luật của người lao động, người sử dụng lao động; việc đăng ký tham gia BHXH, BHYT đối với người lao động (số lao động đã tham gia, chưa tham gia BHXH, BHYT, tiền lương thực nhận và tiền đóng BHXH, BHYT của người lao động); việc trích đóng và chuyển tiền đóng BHXH, BHYT của doanh nghiệp…
 
NGUYỄN TÂN
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác