Sở Du lịch

Địa chỉ: Tầng 16, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 236. 3898196/  Fax: 236. 3812029
Website: http://tourism.danang.gov.vn/.

Email:  sdl@danang.gov.vn

 
 

Chức năng nhiệm vụ:

Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 2890/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng, trên cơ sở tách chức năng quản lý Nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng.

Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định của pháp luật; Sở Du lịch thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý, chỉ đạo về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

1. Giám đốc: Trương Thị Hồng Hạnh
      Điện thoại cơ quan: 0236-3.822.861
      IP Phone: 2609
      Điện thoại di động: 0919.084.755
      Email: hanhtth1@danang.gov.vn 
 

2. Phó Giám đốc: Tán Văn Vương
      Điện thoại cơ quan: 3896.883
      IP Phone:  -
      Điện thoại di động: 0905.202.373
      Email: vuongtv@danang.gov.vn 

Các phòng ban chuyên  môn:

TT

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng Sở

236. 3886533

2

Thanh tra Sở

236. 3886761

3

Phòng Quản lý lữ hành

236. 3896138

4

Phòng Quản lý cơ sở lưu trú

236. 3863499

5

Phòng Quy hoạch, phát triển tài nguyên du lịch

0905.231.108 (Ông Huỳnh Đức Trung)

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Du lịch:

1. Trung tâm Xúc tiến Du lịch

Địa chỉ             : Số 32A Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại : 236. 3863595/  Fax: 236. 3863399

Email: tourism@danang.gov.vn

Website           : www.tourism.danang.vn

2. Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng

Địa chỉ: 133 Hồ Nghinh, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 236. 3920477/ Fax: 236. 3920488
Email: info@sontra.danang.vn - bqlbdst@danang.gov.vn
3. Tạp chí Du lịch Đà Nẵng

Địa chỉ: 32 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3650488

Email: tcvhdl@danang.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT