Sở Giao thông vận tải

Địa chỉ: Tầng 14 Trung tâm hành chính, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 236. 3822008/ Fax: 236. 3830438

Website: http://www.sgtvt.danang.gov.vn/.  Email: sgtvt@danang.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Giao thông Vận tải và Hạ tầng kỹ thuật Đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ  ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Xây dựng. 

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Phó Giám đốc phụ trách Bùi Hồng Trung 02363.822.456 trungbh@danang.gov.vn
Phó Giám đốc Đặng Nam Sơn 02363.886.791 sondn2@danang.gov.vn

Các phòng ban chuyên  môn:

TT

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng Sở                                                              

236. 3822430 

2

Phòng Kế hoạch đầu tư                                                

236. 3826088 

3

Phòng Tài chính kế toán                                          

236. 3822479

4

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

236. 3887578

5

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông                             

236. 3826087

6

Phòng Quản lý Vận tải phương tiện và người lái                      

236. 3820389

7

Thanh tra sở (493 - Trần Cao Vân)                              

236. 3774666

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giao thông Vận tải:

1. Công ty Quản lý Cầu đường

Địa chỉ: 62 Phạm Hữu Kính, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3955838

Fax: 236. 3955838

2. Trường Trung cấp nghề Giao Công chính

Địa chỉ: 72 Đỗ Thúc Tịnh, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3565251

Fax: 236. 3625250

3. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng

Địa chỉ: 25 Hoàng Văn Thái, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3765016

Fax: 236. 3730511

4. Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng

Địa chỉ: 493 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3711884 - 236. 3711888

Fax: 236. 3711886

5. Cảng vụ Đường thuỷ nội địa thành phố Đà Nẵng  

Địa chỉ: Tầng 13, Trung tâm hành chính, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

6. Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông

Địa chỉ: 606 Đường 02/9, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng;

Điện thoại: 236. 3786386

Fax: 236. 3786386

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT