Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Địa chỉ: Tầng 20 Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 236. 3827616/  Fax: 236. 3822957 

Website: https://ldtbxh.danang.gov.vn/.

Chức năng nhiệm vụ:

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: việc làm; dạy nghề; lao động; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Giám đốc:

Ông Nguyễn Đăng Hoàng

Điện thoại: 236. 3825948

Email: hoangnd1@danang.gov.vn

Các Phó giám đốc:

1. Ông Nguyễn Văn An

Điện thoại: 236. 3823409

Email: annv@danang.gov.vn

2. Ông Trần Công Nguyên

Điện thoại: 236. 3796019

Email: nguyentc@danang.gov.vn

3. Ông Lê Văn Minh

Điện thoại: 236. 3796019

Email: minhlv1@danang.gov.vn

Các phòng ban chuyên môn:

TT

 

phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng Sở

236. 3827616

2

Phòng Kế hoạch - Tài chính

236. 3871028

3

Phòng Người có công

236. 3825949

4

Phòng Việc làm - An toàn lao động

236. 3822022

5

Phòng Lao động - Tiền lương – BHXH

236. 3822124 

6

Phòng dạy nghề

236. 3871819

7

Phòng Bảo trợ xã hội

236. 3550770

8

Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

236. 3827407

9

Thanh tra Sở

236. 3827617

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

1.  Trung tâm Bảo trợ xã hội

Địa chỉ: Tổ 8, Đà Sơn, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

2.  Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng

Địa chỉ: 64 Phan Tứ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3836175

3.  Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần

Địa chỉ: Tổ 8, Đà Sơn, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3737304

4. Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 278 Âu Cơ, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3821359

5. Cơ sở xã hội Bầu Bàng

Địa chỉ: Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3796019

6. Làng Trẻ em SOS Đà Nẵng

Địa chỉ: Đường Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3836199

7. Trung tâm Công tác xã hội

Địa chỉ: 64 Đống Đa, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3818787

8. Trường PTTH Hermann Gmeiner

Địa chỉ: 228/5 Lê Văn Hiến, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3951308

9. Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 26 Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3825948

10. Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội      

 Địa chỉ: 55 Thủ Khoa Huân, Quận Sơn Trà, Thành phố
 Điện thoại: 236. 3986655

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT