Sở Tài chính

Địa chỉ: Tầng 7, 8, Trung tâm Hành chính  thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3822130 / Fax : 236. 3827074

Website: http://www.taichinh.danang.gov.vn/. Email: stc@danang.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Giám đốc:

Ông Nguyễn Văn Phụng

Điện thoại: 0236. 3894615

Email: phungnv@danang.gov.vn

Các Phó giám đốc:

1. Ông Trần Thủ

Điện thoại: 0236 3829150

Email: thut@danang.gov.vn

2. Ông Nguyễn Ngọc Ánh

Điện thoại: 0236 3896394

Email: anhnn1@danang.gov.vn

3. Ông Hồ Ngọc Phương   

Điện thoại: 02363 839.655    

Email: phuonghn@danang.gov.vn

Các phòng ban chuyên  môn:

TT

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng Sở

0236. 3822130

2

Quản lý ngân sách

0236. 3821460

3

Tài chính hành chính sự nghiệp

0236. 3821063

4

Tài chính Đầu tư

0236. 3839555

5

Quản lý Giá và Công sản

0236. 3825945

6

Tài chính doanh nghiệp

0236. 3835243

7

Thanh tra Sở

0236. 3825946

8 Tin học và Thống kê 0236. .3863820

Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài chính:

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết & Dịch vụ in Đà Nẵng

Địa chỉ: 308 đường 2/9, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 236. 3621477/ Fax: 236. 3621872. 

Email: itcdn@dng.vnn.vn

Website: http://xsktdanang.com/

 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT