Sở Tài chính

Địa chỉ: Tầng 7, 8, Trung tâm Hành chính  thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3822130 / Fax : 236. 3827074

Website: http://www.taichinh.danang.gov.vn/. Email: stc@danang.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Giám đốc:

Ông Nguyễn Văn Phụng

Điện thoại: 236. 3894615

Email: phungnv@danang.gov.vn

Các Phó giám đốc:

1. Ông Lê Bá Dũng

Điện thoại: 236. 3896394

Email: dunglb@danang.gov.vn

2. Ông Phạm Cư

Điện thoại: 236. 3839555

Email: cup@danang.gov.vn

3. Ông Nguyễn Thành Trung

Điện thoại: 236 3893655

Email: trungnt@danang.gov.vn

Các phòng ban chuyên  môn:

TT

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng Sở

236. 3822130

2

Quản lý ngân sách

236. 3821460

3

Tài chính hành chính sự nghiệp

236. 3821063

4

Tài chính Đầu tư

236. 3839555

5

Quản lý Giá và Công sản

236. 3825945

6

Tài chính doanh nghiệp

236. 3835243

7

Thanh tra Sở

236. 3825946

8 Tin học và Thống kê 236. .3863820

Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài chính:

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết & Dịch vụ in Đà Nẵng

Địa chỉ: 308 đường 2/9, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 236. 3621477/ Fax: 236. 3621872. 

Email: itcdn@dng.vnn.vn

Website: http://xsktdanang.com/

 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT