Sở Văn hóa và Thể thao

Địa chỉ: Tầng 17, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 236. 3821203/  Fax: 236. 3889174
Email: svhtt@danang.gov.vn

Website: http://vhtt.danang.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Văn hóa, Thể dục thể thao. Sở Văn hóa và Thể thao chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sở là cơ quan trực tiếp tham mưu công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đào tạo hạt nhân văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, thể dục, thể thao trên địa bàn thành phố.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Ông Huỳnh Văn Hùng
      Chức vụ: Giám đốc
      Điện thoại cơ quan: 0236-3.812.070
      IP Phone:  2601
      Điện thoại di động: 0914.169.339
      Email: hunghv2@danang.gov.vn

 

Bà Nguyễn Thị Hội An

      Chức vụ: Phó Giám đốc
      Điện thoại cơ quan: 0236-3.812.071
      IP Phone: 
      Điện thoại di động: 0935.155.889
      Email: annth11@danang.gov.vn

 

Ông Hà Vỹ

      Chức vụ: Phó Giám đốc
      Điện thoại cơ quan: 0236-3.889.062
      IP Phone: 2602
      Điện thoại di động: 0903.517.112
      Email: vyh@danang.gov.vn 

 

Ông Nguyễn Trọng Thao

      Chức vụ: Phó Giám đốc
      Điện thoại cơ quan: 0236.3.888.428
      IP Phone: 
      Điện thoại di động: 0905.290.341
      Email: thaont5@danang.gov.vn

 

Các phòng ban chuyên  môn:

Tt

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng Sở

236. 3812074

2

Thanh tra Sở

236. 3886761

3

Kế hoạch Tài chính

236. 3812079

4

Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình

236. 3832253

5

Quản lý Văn hóa

236. 3822136

6

Nghiệp vụ Thể dục thể thao

236. 3824475

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao:

1. Trung tâm Tổ chức sự kiện và lễ hội Đà Nẵng

Địa chỉ: 23 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 236. 3888449/ Fax: 236. 3888119
Email: tttcsklh@danang.gov.vn

2. Thư viện Khoa học - Tổng hợp

Địa chỉ: 46 Bạch Đằng, 33 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3827533

Email: tvkhth@danang.gov.vn

Website: http://thuvien.danang.gov.vn

3. Bảo tàng Đà Nẵng

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3 886236 – 236. 3849277/ Fax: 236. 3887635

Email: btdn@danang.gov.vn.

Website: www.baotangdanang.vn

4. Trung tâm Văn hoá thành phố

Địa chỉ : 32 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:  236. 3898 137 / Fax: 236. 3624726

Email : ttvhtp@danang.gov.vn

Website: http://ttvh.danang.gov.vn/

5. Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh

Địa chỉ: 155 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng                                               
Điện thoại:  236. 3561293/  Fax: 236. 3561292 

Email: nhtnhd@danang.gov.vn.   

Website: http://nhahattuongdanang.com

6. Trung tâm Quản lý Quảng cáo

Địa chỉ: 145 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 236. 3812842/ Fax: 236. 3812842
Email: ttqlqc@danang.gov.vn

Website: http://ttqlqc.gov.vn

7. Nhà hát Trưng Vương

Địa chỉ: 35A Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 236. 3856777/ Fax: 236. 3810515
Email: nhtv@danang.gov.vn
Website: http://danangtheatre.com

8. Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3886236 – 236. 3849277/  Fax: 236. 3887635

Email: btdn@danang.gov.vn.

Website: www.baotangdanang.vn

9. Cung Thể thao Tuyên Sơn

Địa chỉ: 03 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Thành  phố Đà Nẵng   
Điện thoại: 236. 3797945/ Fax: 236. 3797947
Email: cttts@danang.gov.vn 

Website: http://cungthethaotienson.vn/

10. Bảo tàng Điêu khắc Chăm

Địa chỉ: 02, đường 2-9, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại / Fax: 236. 3574801 
Email: btdkc@danang.gov.vn, chammuseum@gmail.com
Website: www.chammuseum.vn

11. Trung tâm Thể dục - Thể thao thành phố ĐN

Địa chỉ: 38 Ngô Gia Tự, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 236. 3825209 - 236. 3893639
Email: tttdtttp@danang.gov.vn

12. Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng

Địa chỉ: 68 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại/ Fax: 236. 3 823.284
Email: ttphpcb@danang.gov.vn

13. Trung tâm Thể thao người lớn tuổi

Địa chỉ:
Điện thoại: 236. 3829142
Email: ttnlt@danang.gov.vn

14. Trung tâm Quản lý Di sản văn hóa thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 23 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 236. 3888830/ Fax: 236. 3888830
Email: ttqldsvhdn@danang.gov.vn 

15. Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên

Địa chỉ: Câu lạc bộ Bơi - Lặn thành phố Đà Nẵng, đường 2/9, Quận  Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 236. 3868454/ Fax: 236. 3830869 - 236. 3818856
Email: tthldtvdv@danang.gov.vn