Sở Văn hóa và Thể thao

Địa chỉ: Tầng 17, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 236. 3821203/  Fax: 236. 3889174
Email: svhtt@danang.gov.vn

Website: http://vhtt.danang.gov.vn

Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Đà Nẵng được thành lập tại Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Vị trí và Chức năng:

Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) ở địa phương theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban  nhân dân cấp thành phố.

Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Đà Nẵng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng; chịu sự quản lý chỉ đạo về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 2 Thông tư số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (trừ Khoản 16, Điều 2 Thông tư số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV và các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng quản lý nhà nước về du lịch)

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Ông Phạm Tấn Xử
      Chức vụ: Giám đốc
      Điện thoại cơ quan: 0236-3.812.070
      IP Phone:  2601
      Điện thoại di động: 0914.076.964
      Email: xupt@danang.gov.vn

 

Bà Nguyễn Thị Hội An

      Chức vụ: Phó Giám đốc
      Điện thoại cơ quan: 0236-3.812.071
      IP Phone: 
      Điện thoại di động: 0935.155.889
      Email: annth11@danang.gov.vn

 

Ông Hà Vỹ

      Chức vụ: Phó Giám đốc
      Điện thoại cơ quan: 0236-3.889.062
      IP Phone: 2602
      Điện thoại di động: 0903.517.112
      Email: vyh@danang.gov.vn 

 

Ông Nguyễn Trọng Thao

      Chức vụ: Phó Giám đốc
      Điện thoại cơ quan: 0236.3.888.428
      IP Phone: 
      Điện thoại di động: 0905.290.341
      Email: thaont5@danang.gov.vn

 

Các phòng ban chuyên  môn:

Tt

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng Sở

236. 3812074

2

Thanh tra Sở

236. 3886761

3

Kế hoạch Tài chính

236. 3812079

4

Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình

236. 3832253

5

Quản lý Văn hóa

236. 3822136

6

Quản lý Thể dục thể thao

236. 3824475

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao:

I. Nhà hát Trưng Vương

Địa chỉ: 35A Phan Châu Trinh - Quận Hải Châu

Điện thoại: 0236 3.856777

Fax: 0236 3.810515

Email: nhtv@danang.gov.vn

Website: http://danangtheatre.com


II.  Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh

Địa chỉ: 155 Phan Châu Trinh

Điện thoại: 0236 3.561.292

Fax: 0236 3.561.292

Email: nhtnhd@danang.gov.vn

Website: http://nhahattuongdanang.com


III. Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Địa chỉ: 01 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3.572.414

Fax: 0236 3.574.801

Email: btdkc@danang.gov.vn

Website: http://www.chammuseum.danang.vn


IV. Bảo tàng Đà Nẵng

Địa chỉ: 24 Trần Phú - Đà Nẵng

Fax: 0236.3887.635

Email: btdn@danang.gov.vn

Website: http://baotangdanang.vn


V. Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng

Địa chỉ: 46 Bạch Đằng - 33 Trần Phú

Điện thoại: 0236.3827533

Email: tvkhth@danang.gov.vn

Website: http://thuvien.danang.gov.vn


VI. Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh thành phố

Địa chỉ: Tầng 3, Trung tâm Hội chợ Triển lãm, số 9 đường Cách Mạng Tháng 8, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3898142

Email:  ttvhda@danang.gov.vn

Website: http://ttvhda.danang.gov.vn/


VII. Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: số 03 đường Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3797946

Fax: 0236 3 797947


 

VIII. Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên TDTT

Địa chỉ: Khu nhà C, Chung cư E2, Nam Cầu Cẩm Lệ, phường Hòa Xuân, quận Cẩm lệ, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3868454

Fax: 0236.3830869 - 0236 3818856

Email: tthldtvdv@danang.gov.vn


IX. Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

Địa chỉ: 78 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng/ Add: 78 Le Duan St, Da Nang city

Điện thoại: 0236 3865 356

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT