Sở Y tế

Địa chỉ: Tầng 23, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 236. 3821206/ Fax: 236. 3826276
Website: http://soyte.danang.gov.vn/.

Email: syt@danang.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

Sở Y tế có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế.

Sở Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Các Phó giám đốc:

1. Phó Giám đốc phụ trách: Bs. Trần Thanh Thủy

Di động: 0983 101 595

2. Phó Giám đốc: Bs. Nguyễn Tiên Hồng

Điện thoại 0236.3 822 560

Di động: 0905 141 567

Email: hongnt1@danang.gov.vn

3. Phó Giám đốc: Bs. Trương Văn Trình

Điện thoại

Di động: 0914 146 752

Email: trinhtv@danang.gov.vn

Các phòng ban chuyên môn:

Tt

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng Sở

236. 3821206

2

Kế hoạch - Tài chính

236. 3897197

3

Nghiệp vụ Y

236. 3821468

4

Nghiệp vụ dược

236. 3829476

5

Tổ chức cán bộ

236. 3702379

6

Quản lý hành nghề y tế tư nhân

236. 3702377

7

Thanh tra sở

236. 3897198

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:

1. Bệnh viện Đà Nẵng

Địa chỉ : 124 Hải Phòng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : 236. 3821118 . Đường dây nóng : 0965231818

Website: http://dananghospital.org.vn/

2. Bệnh viện Tâm thần

Địa chỉ : 193 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236.3842326 

Website: http://benhvientamthan.danang.gov.vn/

3. Bệnh viện Da liễu

Địa chỉ : 91 Dũng Sĩ Thanh Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 236.3756951

Website: http://benhvienmatdanang.vn/

4. Bệnh viện Mắt

Địa chỉ : 68 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236.3624283

Website: http://benhvienmatdanang.vn/

Email: benhvienmat@danang.gov.vn

5. Trung tâm cấp cứu

Địa chỉ: Đường Thanh Tịnh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Ðiện thoại: 236. 3741738

Email : capcuu@danang.gov.vn

6. Bệnh viện Phụ Sản Nhi

Địa chỉ: 402 Lê Văn Hiến, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Ðiện thoại: 236. 3957777/ Fax: 236. 3957779

Email : benhvienphusannhi@danang.gov.vn

7. Trung tâm Kiểm nghiệm

Địa chỉ: 51 Trần Quốc Toản, Quận Hải Châu, Thành  phố Đà Nẵng

Ðiện thoại: 236. 3810247

Email : trungtamkiemnghiem@danang.gov.vn

8. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Địa chỉ: 66 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Ðiện thoại: 236. 3620055

Email : chicucdanso@danang.gov.vn

9. Trung tâm y tế Huyện Hòa Vang

Địa chỉ: Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Ðiện thoại: 236. 3789123

Email : trungtamytehoavang@danang.gov.vn

10. Trung tâm y tế Quận Cẩm Lệ

Địa chỉ: Tổ 5 Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Ðiện thoại: 236. 3672210

Email : trungtamytecamle@danang.gov.vn

Website:  http://trungtamytecamle.com/

11. Trung tâm y tế Quận Liên Chiểu

Địa chỉ: 525 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Ðiện thoại: 236. 3734539

Email : trungtamytelienchieu@danang.gov.vn

Website:  http://ttytlienchieu.org.vn/

12. Trung tâm y tế Ngũ Hành Sơn

Địa chỉ: 582 Lê Văn Hiến, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Ðiện thoại: 236. 3672210

Email : ttytnhs@danang.gov.vn

Website:  http://ttytnguhanhson.danang.vn/

13. Trung tâm y tế Quận Hải Châu

Địa chỉ: 38 Cao Thắng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Ðiện thoại: 236. 3895192

Email : trungtamytehaichau@danang.gov.vn

Website:  http://www.ttythaichau.danang.vn

14. Trung tâm y tế Quận Sơn Trà

Địa chỉ: 770 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Ðiện thoại: 236. 3836069

Email : trungtamytesontra@danang.gov.vn

Website:  http://www.benhviensontra.com.vn/

15. Trung tâm y tế Quận Thanh Khê

Địa chỉ: K 62/32 Hà Huy Tập, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Ðiện thoại: 236. 3746517

Email : trungtamytethanhkhe@danang.gov.vn

Website:  http://www.ttytthanhkhe.com.vn/

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT