UBND Quận Cẩm Lệ

Địa chỉ:  40 Ông Ích Đường, Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3674090

 Website:  camle.danang.gov.vn

Email: quancamle@danang.gov.vn

Lãnh đạo UBND Quận:

Chủ tịch: Lê Văn Sơn

Các Phó chủ tịch:

 • Trần Văn Phi
 • Phạm Nam Sơn

Các phòng ban chuyên môn

Tt

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng UBND

0236. 3674158

2

Phòng Kinh tế

0236. 3674168

3

Phòng Nội vụ

0236. 3674163

4

Phòng Tài chính - Kế hoạch

0236. 3674173

5

Phòng Tài nguyên - Môi trường

0236. 3674167

6

Chi nhánhVăn phòng ĐKQSDĐ

0236. 3674309

7

Phòng Quản lý đô thị

0236. 3674371

8

Phòng LĐ,TB&XH

0236. 3674168

9

Phòng Văn hoá – Thông tin

0236. 3676017

10

Phòng Giáo dục và Đào tạo

0236. 3674214

11

Phòng Tư pháp

0236. 3674161

12

Phòng Y tế

0236. 3675827

13

Thanh tra nhà nước

0236. 3674164

Các phường trực thuộc

Tt

UBND phường

Điện thoại

Email

1

UBND phường Khuê Trung

0236. 3846213

ubndpkhuetrung@danang.gov.vn

2

UBND phường Hoà Xuân

0236. 3846494

unbdphoaxuan@danang.gov.vn

3

UBND phường Hoà Thọ Đông

0236. 3879272

ubndphoathod

ng@danang.gov.vn

4

UBND phường Hoà Thọ Tây

0236. 3675251

unbdphoathotay@danang.gov.vn

5

UBND phường Hoà Phát

0236. 3660436

unndphoaphat@danang.gov.vn

6

UBND phường Hoà An

0236. 3660253

ubndphoaan@danang.gov.vn

 

Các đơn vị sự nghiệp

Trung tâm Văn hóa Thông tin

 • Địa chỉ: Trường Sơn, Q.Cẩm Lệ
 • Điện thoại: 0236. 3674566
 • Website:                             Email:

Ban quản lý chợ

 • Địa chỉ: 40 Ông ích Đường - Phường Hoà Thọ Đông - Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236. 3674169
 • Website:                             Email: bqlccl@danang.gov.vn

Ban Quản lý dự án

 • Địa chỉ: Trường Sơn, Q.Cẩm Lệ
 • Điện thoại: 0236. 672909
 • Website:                             Email: bqlxdcb-camle@danang.gov.vn

Trung tâm dân số

 • Địa chỉ: 40 Ông ích Đường - Phường Hoà Thọ Đông - Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236. 3674466
 • Website:                             Email: danso-camle@danang.gov.vn

Đội Kiểm tra quy tắc đô thị

 • Địa chỉ: 40 Ông Ích Đường - Quận Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236. 3674162
 • Website:                             Email: dktqtdt-camle@danang.gov.vn

Đài truyền thanh

 • Địa chỉ:  40 Ông Ích Đường - Quận Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236 3673700
 • Website:       http://camleradio.vn/            Email: dttcl@danang.gov.vn

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT