UBND Quận Hải Châu

Địa chỉ:  270 Trần Phú - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại:  (0236. ) 3827970 - 0236. 3561188 

Website:  http://www.haichau.danang.gov.vn
Email: quanhaichau@danang.gov.vn

Lãnh đạo UBND Quận:

Chủ tịch: Lê Anh

Các Phó chủ tịch:

- Bùi Văn Dũng

- Đoàn Ngọc Sơn

Các phòng ban chuyên môn

Tt

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng HĐND & UBND

0236. 3822186

2

Phòng Quản lý Đô thị

0236. 3822279

3

Phòng Kinh tế

0236. 3834108

4

Phòng Tài chính - Kế hoạch

0236. 3823901

5

Phòng Thống kê

0236. 3561518

6

Phòng Nội vụ

0236. 3701088

7

Phòng Y tế

0236. 3872523

8

Phòng Giáo dục và Đào tạo

0236. 3565818

9

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

0236. 3562955

10

Phòng Văn hóa Thông tin

0236. 3834249

11

Phòng Tư pháp

0236. 3565492

12

Thanh tra nhà nước

0236. 3822662

13

Phòng Tài nguyên và Môi trường

0236. 3562962

14

Phòng Đăng ký QSDĐ

0236. 3562963

Các phường trực thuộc

Tt

UBND phường

Địa chỉ

Điện thoại

1

 Phường Thanh Bình

66 Ông Ích Khiêm

0236. 3822519

2

Phường Thuận Phước

88 Đống Đa

0236. 3822552

3

Phường Thạch Thang

136 Quang Trung

0236. 3822601

4

Phường hải Châu 1

K48/49 Phan Châu Trinh

0236. 3822611

5

Phường Hải Châu 2

38 Triệu Nữ Vương

0236. 3821207

6

Phường Phước Ninh

90 Lê Đình Dương

0236. 3822951

7

Phường Hòa Thuận Tây

 28 Nguyễn Khoá

0236. 3618575

8

Hòa Thuận Đông

452 Trưng Nữ Vương

0236. 3618904

9

Phường Nam Dương

199 Hoàng Diệu

0236. 3897286

10

Phường Bình Hiên

279 Hoàng Diệu

0236. 3822955

11

Phường Bình Thuận

165 Trưng Nữ Vương

0236. 3822953

12

 Phường Hòa Cường Bắc

388 Núi Thành

0236. 3622903

13

Phường Hòa Cường Nam

672 Núi Thành

0236. 3644212

 

Các đơn vị sự nghiệp

1. Trung tâm Văn hóa Thể thao

  - Địa chỉ: 54 Lê Hồng Phong

  - Điện thoại: 0236. 3561118

2. Đội Quy tắc Đô thị

 - Địa chỉ: 02 Lê Đình Dương

  - Điện thoại: 0236. 3872413

3. Ban Quản lý Công trình XDCB

  - Địa chỉ: 270 Trần Phú

  - Điện thoại: 0236. 3562991

4. Ban quản lý chợ Nguyễn Tri Phương

  - Địa chỉ: KDC số 1 Nguyễn Tri Phương

  - Điện thoại: 0236. 3611826

5. Ban quản lý chợ mới Hòa Thuận

  - Địa chỉ: 422 Hoàng Diệu

  - Điện thoại: 0236. 3624180

6. Trung tâm DS-KHHGĐ Hải Châu

  - Địa chỉ: 270 Trần Phú

  - Điện thoại: 0236. 3868949

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT