UBND Quận Ngũ Hành Sơn

UBND Quận Ngũ Hành Sơn

Địa chỉ:  486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn
Điện thoại:  0236. 3 847327

Website:  http://www.nguhanhson.danang.gov.vn
Email: quannguhanhson@danang.gov.vn

Lãnh đạo UBND Quận:

Chủ tịch: NGUYỄN HÒA

Các Phó chủ tịch:

- MAI NIÊN

- NGUYỄN ĐỨC VIỆT

Các phòng ban chuyên môn

Tt

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng UBND quận

0236. 3.961 037

2

Phòng Tài chính - Kế hoạch

0236. 3 847 305

3

Phòng Kinh tế

0236. 3 847 308

4

Phòng Quản lý đô thị

0236. 3 847 311

5

Phòng Nội vụ

0236. 3 87 309

6

Phòng Lao động - TB và XH

0236. 3 967 297

7

Phòng Văn hóa - Thông tin

0236. 3 847 310

8

Phòng Tư pháp

0236. 3 847 317

9

Thanh tra quận

0236. 3 847 314

10

Phòng Tài nguyên và Môi trường

0236. 3 991 271

11

Phòng Giáo dục và Đào tạo

0236. 3 961432

12

Phòng Y tế

0236. 3 967 060

Các phường trực thuộc

Tt

UBND phường

Điện thoai

Địa chỉ

1

 Phường Mỹ An

0236. 3836184

 382 Ngũ Hành Sơn

2

 Phường Hòa Quý

 0236. 3836557

 Tổ 16 Hòa Quý

3

 Phường Khuê Mỹ

 0236. 3955568

 49 đường K20

4

 Phường Hòa Hải

 0236. 3836269

 782 Lê Văn Hiến

 

Các đơn vị sự nghiệp

1. Ban Quản lý Du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn

Địa chỉ:  81 Huyền Trân Công Chúa

Điện thoại: 0236. 2 243 206

Website:                             Email: bqldtnhs@danang.gov.vn

2. Ban Quản lý Công trình XDCB Quận Ngũ Hành Sơn

Địa chỉ:  100 Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn

Điện thoại: 0236. 3956 123 - 956 126

Website:                             Email:  bqlxdcbnhs@danang.gov.vn

3. Ban Quản lý Chợ

Địa chỉ: Chợ Hòa Hải, P.Hòa Hải

Điện thoại: 0236. 3 956 066

Website:                             Email: bqlcnhs@danang.gov.vn

 4. Ban Quản lý làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước

Địa chỉ: Khu TĐC Làng nghề, P.Hòa Hải

Điện thoại:  0236. 3 958 692

Website:                             Email: bqllnnhs@danang.gov.vn

5. Đài Truyền thanh Quận Ngũ Hành Sơn

Địa chỉ: 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn

Điện thoại:  0236. 3 847 216

Website:                             Email: dttnhs@danang.gov.vn

6. Đội Quy tắc đô thị Quận Ngũ Hành Sơn

 Địa chỉ: 100 Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn

 Điện thoại: 0236. 3 950 003

 Website:                                 Email: ktqtdtnhs@danang.gov.vn

7. Trung tâm Văn hóa Thể thao Quận Ngũ Hành Sơn

 Địa chỉ: 100 Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn

 Điện thoại: 0236. 2 640 224

 Website:                                 Email:ttvhttnhs@danang.gov.vn

8. Trung tâm DSKHH gia đinh

 Địa chỉ: Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn

 Điện thoại: 0236. 3 967 977

 Website:                                 Email:ttdsnhs@danang.gov.vn

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT