UBND Quận Sơn Trà

Địa chỉ:  An Vĩnh, An Hải Tây, Q.Sơn Trà

Điện thoại:  (0236) 3944 049

Website:  http://www.quansontra.danang.gov.vn
Email: quansontra@danang.gov.vn

Lãnh đạo UBND Quận:

Chủ tịch: Trần Thị Thanh Tâm

Các Phó chủ tịch:

- Nguyễn Thành Nam

- Nguyễn Đắc Xứng

Các phòng ban chuyên môn

Tt

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng UBND quận

0236. 3944296

2

Phòng Tài chính - Kế hoạch

0236. 3944056

3

Phòng Kinh tế

0236. 3944054

4

Phòng Quản lý đô thị

0236. 3944058

5

Phòng Nội vụ

0236. 3944057

6

Phòng Lao động - TB và XH

0236. 3944055

7

Phòng Văn hóa - Thông tin

0236. 3946381

8

Phòng Tư pháp

0236. 3944042

9

Thanh tra quận

0236. 3944060

10

Phòng Tài nguyên và Môi trường

0236. 3946234

11

Phòng Giáo dục và Đào tạo

0236. 3844363

12

Phòng Y tế

0236. 6285506

 

Các phường trực thuộc

 

Tt

UBND phường

Điện thoai

1

 Phường An Hải Đông

 0236. 831205

2

 Phường An Hải Tây

 0236. 3831203

3

 Phường An Hải Bắc

 0236. 3831142

4

 Phường Phước Mỹ

 0236. 3831179

5

 Phường Nại Hiên Đông

 0236. 3831138

6

 Phường Mân Thái

 0236. 3831125

7

 Phường Thọ Quang

 0236. 3831110

 

Các đơn vị sự nghiệp

 1. Trung tâm Văn hóa - Thể thao

Địa chỉ:  35, Đường Trần Quang Diệu, Phường An Hải Tâ

Điện thoại: 0236. 3985056

3. Đội Kiểm tra quy tắc đô thị

Địa chỉ:  704 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà

Điện thoại: 0236. 3932025

3. Ban Quản lý Chợ loại II

Địa chỉ: 704a Ngô Quyền, Quận Sơn Trà

Điện thoại: 0236. 2219398

 4. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Địa chỉ: 704a Ngô Quyền, Quận Sơn Trà

Điện thoại:  0236. 3936527

5. Đài Truyền thanh Quận Sơn Trà

Địa chỉ: 704A Ngô Quyền

Điện thoại:  0236. 3944788

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT