UBND Quận Thanh Khê

Địa chỉ:  503 Đường Trần Cao Vân , Quận Thanh Khê , TP.Đà Nẵng
Điện thoại:  0236. 3714922

Website:  http://www.thanhkhe.danang.gov.vn
Email: quanthanhkhe@danang.gov.vn

Lãnh đạo UBND Quận:

Chủ tịch: Nguyễn Văn Tĩnh

Các Phó chủ tịch:

- Nguyễn Thanh Xuân

- Trần Tường Vân

Các phòng ban chuyên môn

Tt

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng HĐND & UBND

0236. 3811882

2

Phòng Tài chính - Kế hoạch

0236. 3712617

3

Phòng Kinh tế

 

4

Phòng Quản lý đô thị

0236. 3712773

5

Phòng Nội vụ

0236. 3811996

6

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

0236. 3710911

7

Phòng Văn hóa - Thông tin

0236. 3725487

8

Phòng Tư pháp 

0236. 3712365

9

Thanh tra quận

0236. 3712366

10

Phòng Tài nguyên và Môi trường

0236. 3711797

11

Phòng Giáo dục và Đào tạo

0236. 3714484

12

Phòng Y tế

0236. 3757731

Các phường trực thuộc

Tt

UBND phường

Điện thoai

Email

1

Phường An Khê

0236. 3842412

ankheqtk@danang.gov.vn

2

Phường Thanh Khê Đông

0236. 3759185

thanhkhedongqtk@danang.gov.vn

3

Phường Xuân Hà

0236. 3714644

xuanhaqtk@da

ang.gov.vn

4

Phường Tam Thuận

0236. 3821346

tamthuanqtk@danang.gov.vn

5

Phường Tân Chính

0236. 3821839

tanchinhqtk@danang.gov.vn

6

Phường Thạc Gián

0236. 3822461

thacgianqtk@danang.gov.vn

7

Phường Chính Gián

0236. 3646521

chinhgianqtk@danang.gov.vn

8

Phường Hòa Khê

0236. 3725633

hoakheqtk@danang.gov.vn

9

Phường Vĩnh Trung

0236. 3822775

vinhtrungqtk@danang.gov.vn

10

Phường Thanh Khê Tây

0236. 3760174

thanhkhetayqtk@danang.gov.vn

 

Các đơn vị sự nghiệp

1. Trung tâm Văn hóa Thể thao

Địa chỉ: 21 Hồ Tương, Phường An Khê

Điện thoại: 0236. 3725165

Website:                             Email: ttvhttqtk@danang.gov.vn

2. Đội Quy tắc Đô thị

Địa chỉ:  503 Trần Cao Vân

Điện thoại: 0236. .3712344

Website:                             Email: ktqtdtqtk@danang.gov.vn

3. Trung tâm DS-KHHGĐ

Địa chỉ: 38 Nguyễn Đức Trung

Điện thoại: 0236. 3757730

 4. Ban quản lý chợ Phú Lộc

Địa chỉ: Đường Hồ Quý Ly, Quận Thanh Khê

Điện thoại: 0236. .3760455

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT