Tổ đại biểu quận Thanh Khê

1. Ông Lê Minh Trung - Tổ trưởng

 - Ngày sinh: 16-7-1976

- Quê quán: xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kinh tế Quản trị du lịch

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản lý công

- Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thanh Khê thành phố Đà Nẵng.

- Nơi ở hiện nay: Số 482/3A đường Trưng Nữ Vương, tổ 13A, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Đơn vị bầu cử số 6 (phường Thanh Khê Tây, phường An Khê, phường Hòa Khê)

 2. Ông Lê Văn Quang - Tổ phó

 - Ngày sinh: 12-10-1959

- Quê quán: xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kinh tế phát triển, Đại học chuyên ngành Kinh tế ngoại thương

- Học hàm, học vị: Không

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

- Nơi ở hiện nay: H17/07 K06 đường Phạm Nhữ Tăng, tổ 26, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

- Đơn vị bầu cử số 6 (phường Thanh Khê Tây, phường An Khê, phường Hòa Khê)

3. Ông Lê Thanh Hải - Tổ viên

 - Ngày sinh: 21-3-1963

- Quê quán: xã Điện Tiến, thị xã Điện bàn, tỉnh Quảng Nam.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học An ninh nhân dân

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ chuyên ngành Điệu tra tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội

- Chức vụ: Thành ủy viên, Phó Giám đốc Công an, thành phố Đà Nẵng.

- Nơi ở hiện nay: Số 235 đường Nguyễn Tất Thành, tổ 122, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Đơn vị bầu cử số 4 (phường Thạc Gián, phường Vĩnh Trung, phường Chính Gián)

 4. Bà Phan Thị Thúy Linh - Tổ viên

 - Ngày sinh: 24-01-1978

- Quê quán: xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kê Toán Thương mại, Đại học chuyên ngành Tiếng Anh

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ Kinh tế

- Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

- Nơi ở hiện nay: Tổ 44, phường Hòa Thọ Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Đơn vị bầu cử số 5 (phường Tam Thuận, phường Tân Chính, phường Xuân Hà, phường Thanh Khê Đông)

 5. Ông Trần Tuấn Lợi - Tổ viên

 - Ngày sinh: 09-3-0975

- Quê quán: phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Luật

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ Luật

- Chức vụ: Chánh Văn phòng Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng

- Nơi ở hiện nay: Tổ 50B, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

- Đơn vị bầu cử số 6 (phường Thanh Khê Tây, phường An Khê, phường Hòa Khê)

 6. Ông Trần Thắng Lợi - Tổ viên

 - Ngày sinh: 05-9-1976

- Quê quán: phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Thành ủy thành phố Đà Nẵng.

- Nơi ở hiện nay: Số 16 đường Điện Biên Phủ, tổ 11, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

- Đơn vị bầu cử số 5 (phường Tam Thuận, phường Tân Chính, phường Xuân Hà, phường Thanh Khê Đông)

 7. Ông Lê Vinh Quang - Tổ viên

- Ngày sinh: 06-6-1970

- Quê quán: xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kế hoạch hóa kinh tế quốc dân

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ Chính sách công

- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Phú Hoàng

- Nơi ở hiện nay: Số 149 đường Huỳnh Thúc Kháng, tổ 40, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Đơn vị bầu cử số 5 (phường Tam Thuận, phường Tân Chính, phường Xuân Hà, phường Thanh Khê Đông)

 8. Ông Huỳnh Đức Thơ - Tổ viên

 - Ngày sinh: 10-4-1962

- Quê quán: phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kinh tế

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ Khoa học Quan hệ công chúng

- Chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

- Nơi ở hiện nay: Số 65/15 đường Hàm Nghi, tổ 42, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

- Đơn vị bầu cử số 4 (phường Thạc Gián, phường Vĩnh Trung, phường Chính Gián)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT