Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng
Đăng ngày 06-01-2017 16:50, Lượt xem: 5550

Địa chỉ Trường: 130 Lê Quang Đạo, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng
Điện thoại: PĐT&NCKH: 0236 2248132 - 0236 2248135 / HC-TC: 0236 3951750. Fax: 0236 3951750
Website: www.vhntdng.vn. Email: tvhnt@danang.gov.vn. 

Mục tiêu, chức năng nhiệm vụ của nhà trường
1. Mục tiêu:
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phục vụ nhân lực cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch, ngành giáo dục và đào tạo của thành phố và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú ở địa phương và các tỉnh lân cận được học tập ở Đà Nẵng, giảm được phần lớn khó khăn cho nhân dân, tiết kiệm chi phí trong việc đi lại, ăn ở nhất là học sinh, sinh viên ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Mặt khác, giúp học sinh, sinh viên có điều kiện nghiên cứu các giá trị văn hóa truyền thống của Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và các tỉnh lân cận, qua đó hình thành ý thức, nhân cách trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống quí báu của thành phố và của dân tộc.
2. Chức năng:
- Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ làm công tác Văn hóa thông tin chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp (kể cả phong trào văn hóa, văn nghệ cơ sở) nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật địa phương.
- Đào tạo giáo viên Trung cấp Sư phạm Âm nhạc, Mỹ thuật chính quy và không chính quy cho các trường phổ thông.
- Đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý và tác nghiệp các họat động văn hóa – thông tin theo mô hình quản lý 3 cấp.
- Đào tạo đội ngũ diễn viên, nhạc công, đạo diễn ... cho các Đòan Nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên có trình độ Trung cấp, Cao đẳng.
- Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ làm công tác văn nghệ quần chúng, quản lý, chỉ đạo công tác văn hóa – Thông tin cơ sở cho các cơ quan, xí nghiệp, lực lượng vũ trang và các tổ chức đoàn thể quần chúng.
- Đào tạo và nâng chuẩn giáo viên hai chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc – Mỹ thuật cho các Trường phổ thông có trình độ Cao đẳng, Đại học.
- Đào tạo tài năng nghệ thuật cho lứa tuổi từ 7-14 tuổi ( Âm nhạc, Mỹ thuật , Sân khấu, Múa) nhằm tạo nguồn để tiếp tục đào tạo các bậc học cao hơn.
- Bồi dưỡng và tập huấn ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân họat động trên các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và thông tin ở cơ sở.
- Bồi dưỡng, bổ túc kiến thức chuyên môn Nhạc - Họa cho đội ngũ giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở giảng dạy  những môn học chính có thêm nghiệp vụ giảng dạy môn Âm nhạc - Hội họa.
- Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ để phục vụ đắc lực cho sự phát triển của sự nghiệp Văn hóa thông tin và Giáo dục đào tạo.
- Sưu tầm, khai thác, nghiên cứu bản sắc văn hóa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của nhân dân Thành phố Đà Nẵng.
- Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học góp phần phát triển sự nghiệp Văn hóa thông tin, Giáo dục và đào tạo; Bảo tồn, khai thác di sản văn hóa của Thành phố Đà Nẵng; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên tất cả các phương diện, tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố và các Tỉnh trong khu vực miền Trung – Tây nguyên.
3. Nhiệm vụ:
- Đào tạo Diễn viên Tuồng, Dân ca bài chòi , kịch nói, cải lương.
- Đào tạo diễn viên Thanh nhạc, Nhạc công, Múa, Lý luận, sáng  tác.
- Đào tạo Quản lý Văn hóa, Thông tin Thư viện, Văn hóa Du lịch, Thông tin cổ động, Kinh doanh xuất bản phẩm, Bảo tồn bảo tàng, Đào tạo Mỹ thuật, Điêu khắc, Thiết kế Đồ họa, Thiết kế thời trang.
- Đào tạo Sư phạm Ân nhạc và Mỹ thuật.
- Đào tạo sơ cấp năng khiếu nghệ thuật (Âm nhạc, Múa, Mỹ thuật)
- Đào tạo theo nhiệm vụ được giao không thường xuyên của thành phố
- Liên kết với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đào tạo Đại học Quản lý Văn hóa, Thông tin Thư viện , Văn hóa Du lịch.
- Liên kết với Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội đào tạo Đại học Biên đạo Múa, Huấn luyện Múa, Cao đẳng điễn viên  Tuồng, Nhạc công Tuồng.
- Liên kết với Trường Đại học Nghệ thuật Huế đào tạo Đại học Sư phạm Mỹ thuật.
- Liên kết với Học viện Âm nhạc Huế đào tạo Đại học Sư phạm Âm nhạc, Sáng tác lý luận.


Thông tin lãnh đạo đơn vị:
Hiệu trưởng
Bà Vũ Thị Tuyết Lan
Điện thoại: 090 519 2699
Email: lanvtt@danang.gov.vn

Phó Hiệu trưởng 
Ông Phạm Văn Bố
Điện thoại: 090 529 1075
Email:bopv@danang.gov.vn

Các Phòng chức năng:

- Hành chính - Tổ chức
- Đào tạo và Nghiên cứu khoa học
- Công tác học sinh, sinh viên
- Kế hoạch - Tài chính
- Trung tâm Thực hành

Các Khoa:

- Khoa Âm nhạc
  + Tổ Lý thuyết âm nhạc
  + Tổ Thanh nhạc - Nhạc cụ
- Khoa Mỹ thuật
- Khoa Sân khấu - Múa
- Khoa Đại cương và Nghiệp vụ văn hóa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT