Quyết định số 3278/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo chuẩn thành phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đầu năm 2014
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác