Quyết định số 3301/QĐ-UBND v/v phê duyệt Tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu đô thị Capital Square
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác