Quyết định 4396/QĐ-UBND V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án: đầu tư nâng cấp sửa chữa kênh dẫn, bể hút trạm bơm túy loan, xã Hòa Nhơn
Đăng ngày 07-10-2019 02:51
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác