UBND thành phố họp thường kỳ tháng 10
Đăng ngày 09-10-2019 19:30

Chiều ngày 9-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng chủ trì phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 10. Tại phiên họp, UBND thành phố đã thông qua một số chính sách quan trọng, làm cơ sở trình HĐND thành phố trong kỳ họp cuối năm 2019.  

Tại phiên họp, lần đâu tiên UBND thành phố công bố kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và quận, huyện (DDCI) thành phố Đà Nẵng năm 2018 với kết quả Sở Thông tin Truyền thông và quận Cẩm Lệ là các đơn vị dẫn đầu bảng đánh giá khối sở ngành và quận huyện. 

UBND thành phố đã thống nhất thông qua đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND quy định chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Về chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện nghỉ thôi việc để bố trí cán bộ trẻ theo Nghị quyết số 159/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của HĐND thành phố, qua hơn một năm thực hiện đến nay đã bộc lộ một số vấn đề bất cập về đối tượng và điều kiện hưởng chính sách. Qua thảo luận với nhiều ý kiến phát biểu, UBND thành phố biểu quyết thống nhất một số điểm cơ bản, đề nghị HĐND thành phố thông qua Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết 159 về chính sách nêu trên.

Cụ thể: Đối tượng hưởng chính sách là cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý có chức vụ từ Trưởng phòng và tương đương công tác tại các cơ quan hành chính thuộc khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội cấp quận, huyện, thành phố đã có thời gian đảm nhiệm chức vụ trên 30 tháng trở lên; có tuổi đời trên 55 tuổi đối với nam hoặc trên 50 tuổi đối với nữ, còn đủ từ 01 năm đến dưới 05 năm công tác tính đến thời điểm nghỉ hưu. Như vậy, đối tượng là viên chức không được hưởng chính sách này.  Về điều kiện để được hưởng chính sách đối với nhân sự thay thế là cán bộ, công chức đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn tại vị trí bổ nhiệm, phải có thời gian công tác còn lại phải đủ một nhiệm kỳ trở lên.

UBND thành phố cũng đã thông qua chính sách hỗ trợ đối với đơn vị sự nghiệp y tế chuyên khoa Lao, Tâm thần và Pháp y trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng trong được thực hiệntrong năm 2020. Theo đó, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế công lập chuyên khoa lao, phổi, tâm thần, pháp y được hưởng chính sách hỗ trợ hàng tháng với mức 1.000.000 đồng/người/tháng đối với Bộ phận trực tiếp (Khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân, làm công tác giải phẫu, pháp y) và 1.000.000 đồng/người/tháng đối với Bộ phận gián tiếp (Làm công tác quản lý, phục vụ).  

Tại cuộc họp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình UBND thành phố thông qua nội dung chính sách dự phòng nghiện và đề nghị cho chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thay thế Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố về phối hợp lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện. Đây là những chính sách thiết thực với mục đích phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

LÊ HOA

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT