Danh sách các đơn vị ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” (đợt 5) năm 2019
Đăng ngày 12-10-2019 07:52

Thực hiện Chương trình quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động; Kế hoạch giảm nghèo trong 2 năm (2019 - 2020); Kế hoạch tháng cao điểm Vì người nghèo" thành phố năm 2019 (từ ngày 11/9/2019 đến ngày 20/9/2019).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cung cấp danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố năm 2019 (đợt 5). Cụ thể như sau:

TT Đơn vị Số tiền Ghi Chú
1 Văn phòng Cục thuế thành phố Đà Nẵng 41.039.000  
2 Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng 2.668.313  
3 Ban QL dự án và Đầu tư phát triển đô thị thành phố  16.202.000  
4 Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em thành phố 1.000.000  
5 Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng 7.079.988  
6 Trung tâm phát triển Nguồn nhân lực chất lượng cao Tp 3.848.112  
7 Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng 80.847.000  
8 Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà Núi chúa 1.560.000  
9 Trường THPT Liên Chiểu 8.948.596  
10 Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng 44.492.416  
11 Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng 4.677.000  
12 Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng 4.677.000  
13 Trung tâm xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng 5.779.000  
14 Trung tâm khuyến ngư nông lâm thành phố Đà Nẵng 191.000  
15 Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh Đà Nẵng 1.100.000  
16 Trung tâm kiểm định Khu vực 3 6.638.000  
  TỔNG CỘNG 230.747.425  

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT