Mời thầu gói thầu Xây lắp san nền, giao thông, thoát nước, cây xanh (phân kỳ 2)
Đăng ngày 18-10-2019 07:47

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng 
Dự án HTKT Khu tái định cư Hòa Hiệp 3 (giai đoạn 2).
Tên gói thầu: Xây lắp san nền, giao thông, thoát nước, cây xanh (phân kỳ 2).
Giá gói thầu: 35.025.631.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ, không trăm hai mươi lăm triệu, sáu trăm ba mươi mốt ngàn đồng).
Thời gian thực hiện hợp đồng: 540 ngày.
Nguồn vốn: Vốn ngân sách thành phố.
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đầu thầu rộng rãi trong nước.
Thời gian bán HSMT: Từ 14 giờ ngày 18-10-2019 đến trước 14 giờ ngày 7-11-2019 (trong giờ hành chính).
Địa điểm bán HSMT: phòng TCHC - Tầng 1 - Văn phòng Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng (cơ sở 2) số 289 Nguyễn Tất Thành, Hải Châu, Đà Nẵng.  
Giá bán hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng/ bộ (Hai triệu đồng/bộ).
Bảo đảm dự thầu: 350.257.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu, hai trăm năm mươi bảy nghìn đồng).
Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính hoặc đặt cọc bằng séc.
Địa điểm nhận HSMT: số 1 Thanh Long, Hải Châu, Đà Nẵng.
Thời điểm đóng thầu: Lúc 14 giờ ngày 7-11-2019.
Hồ sơ mời thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ ngày 7-11-2019 tại số 1 Thanh Long, Hải Châu, Đà Nẵng.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác