Mời thầu gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Mua sắm đồ dùng và thiết bị dạy học
Đăng ngày 18-10-2019 07:48

Tên dự án: Mua sắm đồ dùng và thiết bị dạy học.
Tên chủ đầu tư: UBND quận Thanh Khê.
Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Mua sắm đồ dùng và thiết bị dạy học.
Giá gói thầu: 1.672.088.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm bảy mươi hai triệu, không trăm tám mươi tám ngàn đồng chẵn).
Thời gian bán HSMT: Từ 8 giờ ngày 17-10-2019 đến 14 giờ ngày 31-10-2019 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7, CN và ngày lễ).
Địa điểm bán HSMT: Phòng Giáo dục và đào tạo quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
Giá bán hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng/ bộ (Một triệu đồng/bộ). 
Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Giáo dục và đào tạo quận Thanh Khê, số 503 Trần Cao Vân, thành phố Đà Nẵng.
Thời điểm đóng thầu: Lúc 14 giờ ngày 31-10-2019.
Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn); hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính hoặc đặt cọc sec bảo chi.
HSDT sẽ được mở công khai: Lúc 14 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 31-10-2019, tại Phòng Giáo dục và đào tạo quận Thanh Khê, số 503 Trần Cao Vân, thành phố Đà Nẵng.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác