Công khai tổ chức đấu giá tài sản công
Đăng ngày 05-11-2019 01:01

1.    Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

a)    Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Đà Nẵng, số 755 Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng;

b)    Tổ chức có tài sản đấu giá: Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

2.    Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 14 giờ ngày 14/11/2019 tại phòng đấu giá Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Đà Nẵng;

3.    Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

a)    Tên tài sản: 03 xe ô tô thu hồi theo Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND thành phố;

b)    Nơi trưng bày tài sản đấu giá: Bãi giữ xe Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

4.    Giá khởi điếm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm; tiền đặt trước theo phụ lục đính kèm (Mức giá khởi điểm không bao gồm thuế giá trị gia tăng)

5.    Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a)    Thời gian xem hiện trạng tài sản: từ ngày 06/11/2019 đến ngày 07/11/2019 (trong giờ hành chính);

b)    Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 29/10/2019 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 11/11/2019;

c)    Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: từ ngày 29/10/2019 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 12/11/2019;

d)    Địa điểm đăng ký tham gia đấụ giá; bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Đà Nẵng, số 755 Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT