Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng
Đăng ngày 13-11-2019 10:48

Ngày 8-11, UBND thành phố ban hành văn bản số 7568/UBND-STTTT về tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt và gương mẫu thực hiện việc tiếp nhận, xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên mạng; thực hiện ký số văn bản đi cho cá nhân và tổ chức, tiến tới văn phòng không giấy tờ. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc gửi, nhận văn bản điện tử liên thông, đảm bảo ít nhất 95% văn bản đi được gửi liên thông khi đơn vị nhận sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và điều hành và 100% văn bản đến liên thông được tiếp nhận, xử lý đúng thời hạn.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Chỉ đạo kiểm tra, xử lý các trường hợp có nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin hoặc khi được yêu cầu xử lý từ các cơ quan chuyên môn, chịu trách nhiệm khi xảy ra lộ, lọt thông tin trong quá trình gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý hồ sơ trên môi trường mạng theo quy chế đảm bảo an toàn thông tin.tại Quyết định số 4159/QĐ-UBND.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT