Danh sách các đơn vị ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” (đợt 7) năm 2019
Đăng ngày 13-11-2019 10:47

Thực hiện Chương trình quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động; Kế hoạch giảm nghèo trong 2 năm (2019 - 2020); Kế hoạch tháng cao điểm Vì người nghèo" thành phố năm 2019 (từ ngày 11/9/2019 đến ngày 20/9/2019).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cung cấp danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố năm 2019 (đợt 7). Cụ thể như sau:

TT Đơn vị Số tiền Ghi Chú
1 Công ty Công viên cây xanh thành phố Đà Nẵng 108.670.035  
2 Công đoàn Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Đà Nẵng 14.720.954  
3 Công ty Bảo hiểm PJICO Đà Nẵng 9.725.000  
4 Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng 64.572.000  
5 Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 3 Đà Nẵng 5.706.471  
6 Quỹ đầu tư và Phát triển thành phố Đà Nẵng 13.054.000  
7 Trường THPT Hòa Vang 8.800.000  
8 Văn phòng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng 5.260.000  
9 Trường Chuyên biệt tương lai 7.969.000  
10 Nhà hát Tuồng Nguyễn hiển Dĩnh 9.400.000  
11 Trường THPT Võ Chí Công  7.883.037  
12 Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2 3.458.000  
13 Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng 26.399.362  
14 Chùa Bảo Quang  5.000.000  
  TỔNG CỘNG 290.617.859  

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT