Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tháng 11/2019
Đăng ngày 21-11-2019 04:34

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thông báo lịch tiếp công dân của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong tháng 11 năm 2019 (theo file đính kèm).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT