Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 47
Đăng ngày 25-11-2019 04:52

Quản lý vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn; Triển khai thí điểm công tác quản lý, bảo đảm an toàn cho du khách dã ngoại, tham quan tại bán đảo Sơn Trà; Triển khai thực hiện Nghị định số 83/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng, chống thiên tai; Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển KTTT, HTX trên địa bàn thành phố; Phối hợp tổ chức Ngày mua sắm trực tuyến - Online Friday và Tuần lễ trải nghiệm Công nghệ số và Thương mại điện tử năm 2019… là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tuần 47, từ 18-11 đến 23-11.

Quản lý vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn

UBND thành phố giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị tăng cường việc giám sát vận hành hệ thống đối với đơn vị vận hành trong suốt quá trình hoạt động và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố quản lý chất thải, chất lượng nước rỉ sau xử lý ra môi trường xung quanh; tiếp nhận phản ánh có liên quan và trực tiếp phản hồi đến cử tri, chính quyền địa phương và cơ quan thông tin. Đồng thời, triển khai lắp đặt thiết bị đo thông số DO tại bể Anoxic, khẩn trương lập phương án nạo vét bùn từ các hồ yếm khí để tăng thể tích chứa của các bể; hoàn thành trong tháng 3/2020; Rà soát tổng thể và gia cố, cải tạo tường bao các hồ chứa nước rỉ, tuyệt đối không để nước rỉ chưa qua xử lý thấm, chảy ra ngoài môi trường; hoàn thành trong tháng 3/2020.

UBND thành phố cũng yêu cầu Công ty Cổ phần kỹ thuật Seen (đơn vị vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác) phối hợp, theo dõi lưu lượng nước rỉ rác về hệ thống xử lý trong thời gian thực hiện phủ bạt, báo cáo số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi kiểm tra; xây dựng quy trình vận hành hệ thống cho mùa mưa và mùa khô, hoàn thành trong tháng 12/2019. 

Giao Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng lắp đồng hồ đo lưu lượng nước rỉ đầu vào để chuyển giao cho đơn vị vận hành để xử lý; xây dựng quy trình vận hành bơm phối hợp khi chuyển giao nước rỉ cho đơn vị xử lý; hoàn thành trong tháng 12/2019.

Triển khai thí điểm công tác quản lý, bảo đảm an toàn cho du khách dã ngoại, tham quan tại bán đảo Sơn Trà

UBND thành phố giao Sở Du lịch chịu trách nhiệm về khối lượng, số lượng, đơn giá các nội dung công việc triển khai thực hiện thí điểm công tác quản lý, bảo đảm an toàn cho du khách khi dã ngoại, tham quan tại bán đảo Sơn Trà theo Kế hoạch số 7431/KH-UBND ngày 02/11/2019 của UBND thành phố và thực hiện thanh quyết toán đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Đối với nguồn thu dịch vụ trung chuyển, UBND thành phố giao Sở Du lịch triển khai thực hiện theo giá vé dịch vụ xe trung chuyển theo đúng quy đinh của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Trong thời gian thí điểm, Sở Du lịch có trách nhiệm nộp toàn bộ số thu dịch vụ trung chuyển thực tế phát sinh vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định hiện hành.

Triển khai thực hiện Nghị định số 83/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng, chống thiên tai 

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 83/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Phòng, chống thiên tai; đồng thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc về cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Cùng với đó, UBND thành phố cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi tình hình triển khai thực hiện việc phòng, chống thiên tai của các sở, ngành, địa phương; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển KTTT, HTX trên địa bàn thành phố 

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; các tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị có liên quan phối hợp với Liên minh Hợp tác xã thành phố đẩy mạnh tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2012; Trường Chính trị thành phố tiếp tục đưa nội dung kinh tế tập thể vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng quản lý nhà nước, lý luận chính trị nhằm nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể (KTTT) cho cán bộ, công chức. Đồng thời, đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng đưa tin, bài về các hoạt động tuyên truyền; xây dựng phóng sự, bài viết liên quan đến các hoạt động phát triển KTTT, HTX. 

Giao Liên minh Hợp tác xã thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; các tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị có liên quan biên soạn nội dung, tài liệu tuyên truyền phù hợp với đặc thù của từng ngành và cử báo cáo viên tham gia báo cáo. Đồng thời, chủ trì, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp, báo cáo UBND thành phố về kết quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về KTTT, HTX định kỳ 6 tháng và năm.

Phối hợp tổ chức Ngày mua sắm trực tuyến - Online Friday và Tuần lễ trải nghiệm Công nghệ số và Thương mại điện tử năm 2019 

UBND thành phố giao Sở Công Thương phối hợp cùng các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) tổ chức Lễ khai mạc sự kiện Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam 2019 và sự kiện Tuần trải nghiệm Công nghệ số và Thương mại điện tử do Bộ Công Thương tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, hướng dẫn các thủ tục cấp phép miễn phí 100% phí sử dụng lề đường, bên bãi, mặt nước, khoảng không...đối với việc treo băng rôn tuyên truyền, quảng bá về Chương trình và các chương trình văn nghệ chào mừng, khai mạc sự kiện Tuần lễ trải nghiệm Công nghệ số và Thương mại điện tử năm 2019 diễn ra tại khu vực Công viên bờ Đông cầu Rồng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai các biện pháp bảo đảm thông tin liên lạc, tăng cường chất lượng dịch vụ 3G/4G trên địa bàn thanh phố đặc biệt tại khu vực Công viên bờ Đông cầu Rồng phục vụ nhân dân trong suốt thời gian diễn ra sự kiện; chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông của Thành phố thực hiện tuyên truyên rộng rãi, giới thiệu về chương trình Ngày mua sắm trực tuyến - OnlineFriday 2019 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng

Các hiệp hội, hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cung cấp thông tin, mời hội viên tham gia, hưởng ứng Ngày mua sắm trực tuyến - Online Friday và Tuần lễ trải nghiệm Công nghệ số và Thương mại điện tử năm 2019; tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình đến người tiêu dùng trong thời gian diễn ra sự kiện.    

CỔNG TTĐT TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT