Tăng cường việc giám sát vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn
Đăng ngày 26-11-2019 08:39

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng vừa ký ban hành Công văn số 7829/UBND-STNMT ngày 18-11-2019 giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng tăng cường việc giám sát vận hành hệ thống đối với đơn vị vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn trong suốt quá trình hoạt động và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, cơ quan quản lý môi trường về các nội dung cam kết tại Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 5-7-2018, và Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 11-7-2018 của UBND thành phố.

UBND thành phố cũng giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng chịu trách nhiệm quản lý chất thải, chất lượng nước rỉ sau xử lý ra môi trường xung quanh; tiếp nhận phản ánh có liên quan và trực tiếp phản hồi đến cử tri, chính quyền địa phương và cơ quan thông tin. Triển khai lắp đặt thiết bị đo thông số DO tại bể Anoxic, khẩn trương lập phương án nạo vét bùn từ các hồ yếm khí để tăng thể tích chứa của các bể; hoàn thành trong tháng 3-2020.

Bên cạnh đó, hoàn thành hồ sơ lắp đặt quan trắc nước thải tự động, liên tục và tích hợp vào thủ tục xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, gửi hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để được kiểm tra, xác nhận theo quy định của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13-5-2019; hoàn thành trong tháng 12-2019. Trường hợp xảy ra các sự cố môi trường phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp để ứng phó, và kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng có trách nhiệm rà soát tổng thể- và gia cố, cải tạo tường bao các hồ lưu chứa nước rỉ, tuyệt đối không để nước rỉ chưa qua xử lý thấm, chảy ra ngoài môi trường, hoàn thành trong tháng 3-2020. Đồng thời, sớm thúc đẩy các thủ tục để khởi công dự án Nâng cấp hệ thống xử lý nước rỉ bãi rác Khánh Sơn (giai đoạn 2).

UBND thành phố yêu cầu Công ty Cổ phần kỹ thuật Seen, đơn vị vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác, thực hiện theo đúng cam kết tại Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 5-7-2018 và Quyết định 2909/QĐ-UBND ngay 11-7-2018; các nội dung thay đổi tại 2 quyết định nêu trên phải báo cáo về cơ quan có thẩm quyền để xem xét theo quy định; phải cập nhật theo dõi cơ sở dữ liệu theo chuỗi để có minh chứng khoa học và đưa ra các phương án xử lý sự cố rất cụ thể. Bên cạnh đó, phối hợp, theo dõi lưu lượng nước rỉ rác về hệ thống xử lý trong thời gian thực hiện phủ bạt, báo cáo số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi kiểm tra; xây dựng quy trình vận hành hệ thống cho mùa mưa và mùa khô theo Báo cáo đánh, giá tác động môi trường đã được phê duyêt, hoàn thành trong tháng12-2019.

UBND thành phố cũng yêu cầu Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng lắp đồng hồ đo lưu lượng nước rỉ đầu vào để chuyển giao cho đơn vị vận hành để xử lý; đồng thời, xây dựng quy trình vận hành bơm phối hợp khi chuyển giao nước rỉ cho đơn vị xử lý, hoàn thành trong tháng 12-2019. Phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH vật tư thiết bị kỹ thuật hạ tầng (đơn vị thi công) trong việc phủ bạt các hộc rác chôn lấp nhằm giảm thiểu lượng nước mưa xâm nhập, đúng tiến độ thi công, đảm bảo việc tiếp nhận rác bình thường đối với hộc rác hiện trạng.

Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ tiến hành xem xét xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường đối với hành vi để nước rỉ rác chưa qua xử lý chảy thấm, rỉ ra ngoài môi trường; tiếp tục theo dõi, hậu kiểm sau ĐTM đối với các biện pháp khắc phục tồn tại của chủ dự án; đồng thời, rà soát tổng thể hệ thống xử lý nước rr, đánh giá hiệu quả xử lý và đề xuất các biện pháp kỹ thuật.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT