Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ (giai đoạn 1)
Đăng ngày 03-12-2019 07:41

Tên dự án: Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ (giai đoạn 1).

Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng.

Mục tiêu đầu tư:

  • Theo quy hoạch tổng mặt bằng đã được duyệt, trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ gồm 02 khối nhà 07 tầng, 01 tầng hầm xây mới với quy mô 300 giường bệnh; 03 khối hiện trạng với quy mô 50 giường bệnh (trong đó có 02 khối cải tạo phù hợp với công năng sử dụng thực tế) và các hạng mục phụ trợ với quy tổng cộng là 350 giường.
  • Trong giai đoạn 1, sẽ tháo dỡ toàn bộ các khối nhà hiện trạng đã xuống cấp để đầu tư xây dựng một khối nhà 07 tầng, 1 tầng hầm với quy mô 140 – 150 giường và cải tạo các công trình hiện trạng để đảm bảo hoạt động cho trung tâm. Các giai đoạn tiếp theo đầu tư một khối nhà 07 tầng, 01 tầng hầm; các hạng mục phụ trợ và cải tạo 02 khối hiện trạng để phù hợp với công năng sử dụng thực tế.

Địa điểm xây dựng: Phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lê, TP. Đà Nẵng.

Tổng mức đầu tư dự án: 238.898.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi tám tỷ, tám trăm chín mươi tám triệu đồng).

Nguồn vốn: Vốn ngân sách thành phố

Thời gian thực hiện: Năm 2018-2021

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT