Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trung tâm Y tế quận Sơn Trà (giai đoạn 1)
Đăng ngày 03-12-2019 07:41

Tên dự án: Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (giai đoạn 1).

Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng.

Địa điểm xây dựng: Phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Mục tiêu đầu tư xây dựng:

Mục tiêu chung

  • Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ở tất cả các tuyến y tế trong các lĩnh vực phòng bệnh, khám chữa bệnh, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật , góp phần tích cực vào việc thực hiện đạt được các mục tiêu của chiến lược Quốc gia về chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn 2010-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, với mục tiêu để ngành y tế Đà Nẵng phát triển tiến gần với trình độ của thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số nước trong khu vực.
  • Phát triển đồng bộ mạng lưới y tế trên địa bàn thành phố, góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Mục tiêu cụ thể

  • Với định hướng phát triển trung tâm Y tế quận Son Trà quy mô 350-370 giường theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển quy mô dân số tại địa phương.
  • Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất để ứng dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật trong khám và điều trị.
  • Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, tạo điều kiện cho nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người nghèo, được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ở mức độ ngày càng cao và thuận lợi nhất, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người dân tại địa phương.
  • Đảm bảo môi trường đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, công nhân, viên chức làm việc tại trung tâm

Nguồn vốn: Vốn ngân sách thành phố

Thời gian thực hiện: Năm 2018-2021

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT