Dự án trọng điểm thu hút đầu tư giai đoạn 2020 - 2025: Dự án cảng Liên Chiểu
Đăng ngày 21-12-2019 04:50

Tên dự án: Cảng Liên Chiểu

Địa điểm: Quận Liên Chiểu

Thông số kỹ thuật: 

 

- Quy mô giai đoạn: phát triên 02 bến ban đầu, có khả năng tiếp nhận tàu tổng họp, hàng rời trọng tải 100.000 tấn, tàu container có sức chở từ 6.000 đên 8.000 TEUs; đảm bào thông qua lượng hàng từ 3.5 - 5,0 triệu tấn/năm.

- Phần cơ sở hạ tầng dùng chung (do Nhà nước đầu tư); gồm các hạng mục chính: kè chăn sóng và đề chắn sóng; luồng tàu và khu nước; giao thông kết nối với càng; hạ tầng kỹ thuật khác.

 

- Phần kêu gọi đầu tư: Xây dựng 02 bến gốm 01 bến containter, 01 bến hàng tổng hợp.

Tổng vốn đầu tư (dự kiến): Nhà nước đầu tư 3.426,3 tỷ đồng, tư nhân đầu tư 3.951,8 tỷ đồng.

 

Phân kỳ đầu tư: 2020 - 2025

Hình thức đầu tư: Ngân sách nhà nước, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp

Liên hệ:

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư

Điện thoại: 236-3886243/3810054

Website: ipa.danang.gov.vn

Email: ipc@danang.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác