Dự án trọng điểm thu hút đầu tư giai đoạn 2020 - 2025: Dự án di dời ga đường sắt và tái phát triển đô thị
Đăng ngày 21-12-2019 04:53

Tên dự án: Di dời ga đường sắt và tái phát triển đô thị

Địa điểm: Quận Thanh Khê, Liên Chiểu, Hải Châu​

Thông số kỹ thuật: 

 

Dự án gồm 2 tiểu dự án:

- Tiểu dự án 1: Di dời ga đường sắt Đà Nẵng và tái phát triển đô thị đầu tư theo hình thức BT. Gồm các hợp phần:

+ Phát triển đô thị khu vực nhà ga cũ và xung quanh nhà ga mới

+ Tái phát triển dô thị hành lang tuyến đường sắt hiện trạng

- Tiểu dự án 2 : Đền bù giải tỏa phục vụ dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng và tái phát triển đô thị, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố.

Tổng vốn đầu tư (dự kiến):  12.636 tỷ đồng (đã bao gồm dự phòng phí 20%). Trong đó: 

 

- Tiểu dự án 1: 10.236 tỷ đồng

- Tiểu dự án 2: 2.400 tỷ đồng

Phân kỳ đầu tư: 2020 - 2025

Hình thức đầu tư:

 

- Tiểu dự án 1:  BT
- Tiểu dự án 2: Ngân sách thành phố

Liên hệ:

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư

Điện thoại: 236-3886243/3810054

Website: ipa.danang.gov.vn

Email: ipc@danang.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác