Ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, 03 nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác năm 2019
Đăng ngày 27-12-2019 11:38

Sáng 27-12, Sở Tài Chính thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác tài chính – Ngân sách năm 2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên.

Theo báo cáo, năm 2019, toàn ngành Tài chính đã nỗ lực phấn đấu, tham mưu, đề xuất các biện pháp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, 03 nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác năm 2019.

Năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước thực hiện là 28.170 tỷ đồng, đạt 102,9% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 103,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 24.420 tỷ đồng, đạt 104% dự toán (thu nội địa không kể tiền sử dụng đất và XSKT là 20.818 tỷ đồng, đạt 100,1% dự toán; thu tiền sử dụng đất 3.421,6 tỷ đồng, đạt 136,9% dự toán); thu thuế xuất nhập khẩu 3.750,1 tỷ đồng, bằng 96,2% dự toán.

Tổng chi ngân sách địa phương 16.335 tỷ đồng, trong đó: chi đầu tư phát triển 7.564 tỷ đồng (trong đó chi đầu tư XDCB 7.564 tỷ đồng, bằng 95% dự toán) và chi thường xuyên 8.018,8 tỷ đồng, bằng 103,3% dự toán.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2019, công tác tài chính ngân sách trên địa bàn thành phố vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục: Một số địa phương, đơn vị khi xây dựng, phân bổ, giao dự toán chưa tổng hợp đầy đủ những nhiệm vụ được giao và chưa sát với nhu cầu thực tế tại đơn vị,... dẫn đến trong quá trình thực hiện phải đề nghị ngân sách bổ sung nhiều lần; Công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn NSNN còn chậm, không đạt kế hoạch giao; Công tác phối hợp của các địa phương trong việc báo cáo hoặc tham gia xây dựng chính sách chưa đạt hiệu quả cao;...


Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên biểu dương những kết quả đạt được của ngành Tài chính trong năm 2019

Từ thực tế trên, Sở Tài Chính đã xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ ngân sách năm 2020. Trong đó, đặt mục tiêu: Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 30.935 tỷ đồng (thu nội địa: 26.835 tỷ đồng; thu thuế xuất nhập khẩu: 4.100 tỷ đồng); Tổng chi ngân sách địa phương là 27.347 tỷ đồng (chi đầu tư phát triển: 14.638 tỷ đồng; chi thường xuyên: 8.432 tỷ đồng). Bên cạnh đó, Sở Tài Chính sẽ tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình công tác năm 2020 được giao; Tham mưu tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2020 theo hướng chủ động, hiệu quả, chặt chẽ, phù hợp giữa khả năng nguồn thu, nhiệm vụ chi, hạn chế bổ sung ngoài dự toán các nhiệm vụ chưa thật sự cần thiết;...


Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài chính của Bộ Tài chính cho 04 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên biểu dương những kết quả đạt được của ngành Tài chính trong năm 2019. Đặc biệt, các ngành, các cấp và ngành Tài chính từ thành phố đến phường xã đã phối hợp, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tập trung các nguồn thu vào NSNN, điều hành chi ngân sách chặt chẽ.

Đối với nhiệm vụ năm 2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên giao ngành Tài chính 06 nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm phấn đấu vượt dự toán Trung ương giao; (2) Đảm bảo cân đối ngân sách các nhiệm vụ an sinh xã hội và các nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2020; (3) Các ngành, địa phương tiếp tục chủ động sử dụng số kinh phí trong dự toán nhà nước được giao để phân bổ cho các nhiệm vụ; (4) Đối với kế hoạch vốn XDCB được giao, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời để cơ quan tài chính nhập dự toán vào hệ thống Tabmis; (5) Tập trung, phối hợp xây dựng phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách và tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn mới; (6) Khẩn trương chuẩn bị số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 và các năm có liên quan để phục vụ cho công tác kiểm toán nhà nước theo quy định.


Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Phụng trao giấy khen cho 13 tập thể Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tài chính, ngân sách năm 2019 

Dịp này, 04 cá nhân vinh dự được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài chính của Bộ Tài chính; 13 tập thể, 14 cá nhân được nhận giấy khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tài chính, ngân sách năm 2019 của Giám đốc Sở Tài chính khen tặng.

THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT