Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
Đăng ngày 13-02-2020 09:06

Sáng 13-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Bộ phận Thường trực của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo báo cáo, năm 2019, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng bộ thành phố tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các cơ quan có liên quan đều khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm trong việc xử lý sai phạm và khắc phục sai phạm. Công tác định hướng dư luận xã hội được quan tâm, kịp thời điều chỉnh những thông tin sai lệch, tiêu cực. Việc minh bạch thông tin được các cấp ủy, chính quyền thực hiện tương đối tốt, góp phần thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” củng cố hơn niềm tin của nhân dân với bộ máy công quyền của thành phố. Các cơ quan trong hệ thống chính trị của thành phố đã tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, trong đó tập trung siết chặt việc quản lý cán bộ, đảng viên tham gia mạng xã hội. Tình trạng e dè, cầm chừng, sợ sai trong công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bước đầu được khắc phục. Cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được duy trì.

Cùng với đó, Bộ phận Thường trực Thành ủy và Tổ giúp việc của Bộ phận Thường trực Thành ủy hoạt động nghiêm túc theo Chương trình công tác và Quy chế làm việc, chủ động triển khai có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm được giao; thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn nhân sự Bộ phận Thường trực Thành ủy và Tổ giúp việc của Bộ phận Thường trực Thành ủy nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình, đôn đốc, chỉ đạo các cấp, các ngành những việc cần tiếp tục làm ngay nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Ông Võ Văn Thương, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) còn gặp một số khó khăn, hạn chế. Việc nắm bắt dư luận xã hội, đặc biệt là dư luận của cán bộ, đảng viên hưu trí có lúc chưa nhạy bén; công tác quản lý đảng viên của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa chặt chẽ, dẫn đến có trường hợp vi phạm về đạo đức lối sống. bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, đặc biệt là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tuy đã có nhiều nỗ lực, hiệu quả nhưng có mặt còn chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Thái độ, tinh thần làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tuy đã được cải thiện theo hướng tích cực hơn song vẫn còn một vài bộ phận, lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai, môi trường, đô thị, cấp phép xây dựng… còn e dè, sợ sai, thiếu quyết liệt, thiếu trách.

Qua nghe các ý kiến tham gia tại cuộc họp, Bí thư Trương Quang Nghĩa giao Ban Tổ chức Thành ủy, cơ quan Thường trực của Bộ phận Thường trực của Thành ủy, tiếp thu các góp ý, hoàn chỉnh Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Bộ phận Thường trực, báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 20-2-2020 để ký ban hành. Về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến, Bí thư Trương Quang Nghĩa đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng từ thành phố đến cơ sở quán triệt quan điểm xuyên suốt trong năm 2020 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) phải gắn chặt với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó lưu ý, cần có kế hoạch, lộ trình thực hiện những nhiệm vụ cần giải quyết ngay, nhiệm vụ thường xuyên; đồng thời, thực hiện tốt các nguyên tắc về xây Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững chế độ sinh hoạt đảng; tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị; xử lý nghiêm những vi phạm, sai phạm, những vụ việc, vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm.

Đối với công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp, Bí thư Trương Quang Nghĩa đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy căn cứ vào các quy định của Trung ương, Thành ủy; chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài; điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội, quan tâm bố trí cán bộ tại những địa phương, cơ quan, đơn vị và những nơi có khó khăn, phức tạp, cần tăng cường cán bộ. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Thành ủy cần tập trung theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019, nhất là các tập thể, cá nhân được Ban Thường vụ Thành ủy gợi ý kiểm điểm, báo cáo Thường trực Thành ủy để báo cáo Ban Tổ chức Trung ương theo quy định.

Theo Bí thư Thành ủy, Ban Tuyên giáo thành ủy cần xây dựng chương trình tuyên truyền cụ thể, phù hợp về các ngày lễ lớn trong năm 2020, nhất là Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đẩy mạnh hơn nữa việc đấu tranh gỡ bỏ những thông tin xấu, độc, thông tin giả, tuyên truyền sai sự thật trên mạng xã hội, internet.

Bí thư Trương Quang Nghĩa cũng đề nghị Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra năm 2020, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất; đồng thời, tiếp tục rà soát, đánh giá, dự báo tình hình và có giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Trong đó lưu ý, đẩy nhanh các thủ tục quy hoạch, đầu tư, phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2020 theo kế hoạch và lộ trình đề ra; tập trung xử lý, giải quyết khó khăn, vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT