Triển khai Chương trình số 38- CTr/TU của Thành ủy về phát triển du lịch
Đăng ngày 14-02-2020 03:13

UBND thành phố vừa có văn bản giao Sở Du lịch thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình số 38- CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Chuyên đề “Tập trung phát triển du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; xây dựng Đà Nẵng thành điểm đến du lịch, dịch vụ hàng đầu, tầm khu vực, thành phố sự kiện, trung tâm hội nghị quốc tế.

Theo đó, Chương trình đặt mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ sự hài lòng của du khách, tạo điều kiện để du khách lưu trú, cảm nhận và chi tiêu tốt hơn; tăng số lượng khách phân khúc chất lượng cao, có khả năng chi trả cao; đồng thời, đa dạng hóa các thị trường khách quốc tế, hạn chế phụ thuộc vào một số thị trường.Trong đó, tăng cường khai thác và mở rộng các thị trường Nga, Ấn Độ, Úc, Bắc Mỹ, Tây Âu, Bắc Âu, Trung Đông..., tiếp tục khai thác thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan, Đông Nam Á; đẩy mạnh thị trường khách du lịch trong nước nghỉ dưỡng, du lịch cuối tuần, du lịch trải nghiệm, du lịch gắn với mục đích chăm sóc sức khỏe, giáo dục. Phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng bình quân tổng khách lưu trú dự báo tăng 10-12%/năm, đạt 18-19,5 triệu lượt, trong đó, khách quốc tế ước đạt 9-10,5 triệu lượt; tốc độ tăng trưởng bình quân của doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành dự báo tăng 12,5-14%/năm. Đến năm 2045, thành phố Đà Nẵng trở thành điểm đến đẳng cấp khu vực châu Á, là một trong những trung tâm du lịch, tổ chức hội nghị, sự kiện, lễ hội mang tầm quốc tế.

Để đạt được mục tiêu trên, Chương trình đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện, cụ thể như: đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; định hướng phát triển du lịch Đà Nẵng theo hướng bền vững, hài hòa với thiên nhiên và môi trường, cân đối quỹ đất và địa điểm cho phát triển du lịch với các ngành kinh tế khác; xây dựng cơ chế, chính sách phát triển du lịch phù hợp định hướng của Nghị quyết số 43-NQ/TW và tiềm năng và thế mạnh của thành phố, khuyến khích phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch gắn với bất động sản nghỉ dưỡng nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh du lịch của Đà Nẵng và tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp; đẩy mạnh liên kết trên cơ sở khai thác và phát huy các tiềm năng, thế mạnh hạt nhân của thành phố Đà Nẵng và lợi thế vùng; tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, đăng cai tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế và khu vực, đưa Đà Nẵng trở thành thành phố sự kiện, trung tâm hội nghị quốc tế…

Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố căn cứ các nội dung, yêu cầu của Chương trình, tổ chức quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện phù hợp với tình hình, điều kiện của từng ngành, địa phương, đơn vị. Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố và các ngành chức năng liên quan căn cứ nội dung Chương trình, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện; phân công lãnh đạo UBND thành phố phụ trách theo dõi, chỉ đạo triển khai và định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Thành ủy.

Ban Tuyên giáo Thành ủy có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chương trình với hình thức phù hợp. Đảng đoàn HĐND thành phố, các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ, giúp Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện Chương trình; định kỳ báo cáo để Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT