Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị quyết Quốc hội về phát triển Đà Nẵng
Đăng ngày 24-02-2020 17:10

Chiều ngày 24-2, tại trụ sở Bộ Tư pháp (Hà Nội), Thứ trưởng Phan Chí Hiếu chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết Quốc hội về phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan của thành phố Đà Nẵng tham dự cuộc họp.

Sau khi Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, UBND thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo trình tự, thủ tục rút gọn, cuộc họp do Bộ tư pháp chủ trì lần này là việc thẩm định, hoàn thiện  hồ sơ trình Chính phủ  để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội cho ý kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan cũng đã cho ý kiến thẩm định đối với Tờ trình số 848/TTr-BKHĐT ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các thành viên của Hội đồng thẩm định đã thảo luận, cơ bản thống nhất với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND thành phố Đà Nẵng về phương án tổ chức mô hình thí điểm chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và các cơ chế, chính sách đặc thù về quy hoạch, huy động vốn đầu tư phát triển, quản lý tài chính - ngân sách, hỗ trợ phát triển khởi nghiệp sáng tạo, nghiên cứu và phát triển trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; UBND thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trình Chính phủ cho ý kiến, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV theo quy trình một kỳ họp.

ANH THƯ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT