Quyết định 208/QĐ-UBND V/v ban hành nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN TP ĐN năm 2020
Đăng ngày 17-03-2020 09:54
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác