Quyết định số 813/QĐ-UBND V/v thay đổi thành viên Tổ biên tập xây dựng chuyên đề "Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020; nhiệm kỳ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025
Đăng ngày 17-03-2020 09:53
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác