Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2020
Đăng ngày 15-03-2020 06:31

I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ THÁNG 02 NĂM 2020
Trong tháng 02 năm 2020, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tập trung triển khai hiệu quả các nội dung công việc theo chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương, Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố; một số nội dung công việc nổi bật như sau:

Tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố triển khai hiệu quả nội dung công việc đã được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp cuối năm 2019 và các văn bản chỉ đạo, điều hành đã được UBND thành phố ban hành từ đầu năm 2020, cụ thể: Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 về ban hành nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước thành phố Đà Nẵng năm 2020; Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 về ban hành Chương trình công tác năm 2020; Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 về ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện năm 2020; Quyết định số 5999/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp tập trung chỉ đạo, điều hành nhằm hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng GRDP và giải ngân kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2020; Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 về kế hoạch đền bù giải tỏa các dự án trên địa bàn thành phố năm 2020.

Tại cuộc họp UBND thành phố thường kỳ được tổ chức vào ngày 05 tháng 02 năm 2020; UBND thành phố đã thống nhất thông qua một số nội dung sau: Tờ trình số 9397/TTr-SXD ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Sở Xây dựng về việc ban hành Quyết định Quy định phân cấp thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng đối với công trình sử dụng vốn khác (ngoài vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Tờ trình số 10114/TTr-SXD ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Sở Xây dựng về việc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu biệt thự ven sông Cổ Cò (One River Villa); Tờ trình số 569/TTr-SXD ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Sở Xây dựng về việc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở phía Đông đường Lê Đăng Ninh (Le Pavillion).

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Ngày 24 tháng 02 năm 2020, Bộ Tư pháp đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng thẩm định Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được thành lập theo Quyết định số 311/QĐ-BTP ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tại buổi làm việc, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Phan Chí Hiếu, các bộ, ngành liên quan đã có ý kiến thẩm định đối với Tờ trình số 848/TTr-BKHĐT ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, các thành viên của Hội đồng thẩm định đã thảo luận, cơ bản thống nhất với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phương án tổ chức mô hình thí điểm chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và các cơ chế, chính sách đặc thù về quy hoạch, huy động vốn đầu tư phát triển, quản lý tài chính - ngân sách, hỗ trợ phát triển khởi nghiệp sáng tạo, nghiên cứu và phát triển trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; UBND thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trình Chính phủ cho ý kiến, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoa XIV theo quy trình một kỳ họp.

Về tiến độ triển khai lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và hợp phần thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030: Ngày 25 tháng 02 năm 2020, UBND thành phố đã có buổi làm việc với đơn vị tư vấn để thảo luận về các ý kiến tham gia góp ý của các sở, ban, ngành, chuyên gia, nhà khoa học đối với hồ sơ đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung. Trong tháng 3 năm 2020, UBND thành phố sẽ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trước khi thống nhất thông qua, trình HĐND thành phố xem xét, quyết định theo quy định.

Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19): Lãnh đạo UBND thành phố đã thường xuyên chủ trì nhiều cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành địa phương và các cá nhân liên quan trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phương án, tập trung cao độ trong việc phòng ngừa, phát hiện và cách ly kịp thời khi có trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Kịp thời triển khai các văn bản mới của Bộ Y tế về công tác phòng chống Covid-19; tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn về giám sát, chẩn đoán, điều trị, vận chuyển cho trung tâm y tế quận, huyện và các bệnh viện trên địa bàn thành phố; thực hiện thường quy công tác giám sát Covid-19 tại cửa khẩu, bệnh viện và cộng đồng theo quy định; tổ chức vận chuyển, cách ly, điều trị các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh theo đúng quy trình; chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị xử lý chất thải y tế phòng chống Covid-19. Ngoài ra, UBND thành phố đã đề nghị Cụm Cảng Hàng không miền Trung, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng và các cơ quan có thẩm quyền tại cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng tăng cường giám sát chặt chẽ, kiểm tra, kiểm soát hành khách từ vùng dịch đến thành phố Đà Nẵng. Phối hợp với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực II tiến hành khảo sát thực tế tại các tàu tìm kiếm cứu nạn trên biển; hướng dẫn việc bố trí, lắp đặt trang thiết bị, khu vực cách ly và các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn cho thuyền viên và nhân viên y tế khi tham gia tìm cứu cứu nạn.

Trong tháng 02 năm 2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành 02 Quyết định quy phạm pháp luật, 321 Quyết định hành chính cá biệt và 667 văn bản chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, kinh tế - tài chính, đầu tư - đô thị, nội chính - pháp chế.

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 02 NĂM 2020

1. Về kinh tế

a) Hoạt động sản xuất công nghiệp bước sang tháng 02/2020 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hiện nay, các doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động sản xuất do nguồn nguyên liệu được nhập từ trước Tết Nguyên đán, đủ đảm bảo sản xuất đến hết tháng 02/2020, một số doanh nghiệp đã dự trữ nguyên liệu đảm bảo sản xuất cho quí I/2020. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh kéo dài, nguồn cung nguyên vật liệu từ các đối tác ở Trung Quốc không được khôi phục kịp thời sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) lũy kế 02 tháng đầu năm 2020 ước tăng 4,5% so với cùng kỳ 2019, trong đó: công nghiệp chế biến - chế tạo tăng 2,5%, sản xuất và phân phối điện tăng 24,3%, cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 12,8%, khai khoáng tăng 21,2%. Một số ngành giảm như: sản xuất ô tô nguyên chiếc giảm 46,8%; may mặc giảm 37%; chế biến gỗ giảm 31,5%; điện tử giảm 18,9%; thiết bị điện giảm 10,7%; xi măng giảm 5,7%; giày da giảm 3,6%; săm lốp cao su giảm 2,2%…

b) Hoạt động sản xuất thủy sản - nông - lâm tập trung thực hiện các giải pháp ứng phó với dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sản lượng thủy, hải sản khai thác và nuôi trồng tháng 02/2020 ước đạt 3.341 tấn, lũy kế 02 tháng ước đạt 6.429 tấn, đạt 16,3% kế hoạch năm, tăng 1,9% so với cùng kỳ 2019. Tiếp tục thực hiện kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật. Tập trung chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ rừng, thường xuyên kiểm tra hiện trường lâm phận quản lý, tăng cường công tác kiểm tra phòng cháy, chữa cháy rừng tại các khu vực dễ gây cháy.

c) Lĩnh vực dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 02/2020 ước đạt 4.723 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ 2019, lũy kế 02 tháng đầu năm ước đạt 10.200 tỷ đồng, đạt 14,3% kế hoạch, tăng 8,2% so với cùng kỳ 2019 (KH tăng 22,1%). Thị trường hàng hóa tiêu dùng tại thành phố Đà Nẵng trước tình hình dịch cúm Covid-19 vẫn đảm bảo cung cầu, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân; giá cả hàng hóa ổn định, riêng giá thịt heo giảm nhẹ nhưng vẫn giữ mức giá cao so với trước thời điểm dịch bệnh. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 02 tháng năm 2020 tăng 6,03% so với cùng kỳ 2019, cao hơn so với mức tăng của cùng kỳ năm 2019 (tăng 2,22%). Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường và giám sát chặt chẽ; không để xảy ra bất ổn về giá, đảm bảo nguồn cung và chất lượng hàng hóa. Ngành chức năng đã triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 đến các chợ quận, huyện, các Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 02/2020 ước đạt 109,9 triệu USD, lũy kế 02 tháng ước đạt 218,3 triệu USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ 2019 (KH tăng 7-8%). Kim ngạch nhập khẩu tháng 02/2020 ước đạt 80,4 triệu USD, lũy kế 02 tháng ước đạt 166,3 triệu USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2019 (KH tăng 7,7%).

Số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước tính tháng 2 năm 2020 là 454,9 nghìn lượt, giảm 21,6% so với tháng 01/2020 và giảm 13,5% so với cùng kỳ 2019, trong đó khách quốc tế ước đạt 141,4 nghìn lượt, giảm 22,8% so với tháng 01/2020 và giảm 9,4% so với cùng kỳ 2019; khách trong nước ước đạt 313,5 nghìn lượt, giảm 21,1% so với tháng 01/2020 và giảm 15,3% so với cùng kỳ 2019. Tuy nhiên số ngày lưu trú bình quân của du khách đã có những cải thiện đáng kể, số ngày lưu trú bình quân trên 1 lượt khách là 1,83 ngày, trong đó khách quốc tế là 1,99 ngày và khách trong nước là 1,72 ngày. Lũy kế 02 tháng, tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 1.035,4 nghìn lượt, giảm 1,1% so cùng kỳ 2019; trong đó, khách quốc tế ước đạt 324,7 nghìn lượt, tăng 2,1%; khách nội địa ước đạt 710,7 nghìn lượt, giảm 2,6%. Tổng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 3.094,9 tỷ đồng ước giảm 0,3% so với cùng kỳ 2019 và lữ hành ước đạt 358,7 tỷ đồng, tăng 1,5%.

rong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc, UBND thành phố đã yêu cầu các cơ sở lưu trú thực hiện tờ khai y tế đối với tất cả khách và báo cáo hằng ngày về các cơ quan chức năng trong đó có báo cáo về tình hình khách Hàn Quốc để cập nhật thông tin; tạm dừng tổ chức việc khai thác các tour du lịch đưa khách đi và khai thác du khách đến từ các vùng có dịch tại Hàn Quốc thông qua các đường bay trực tiếp Hàn Quốc - Đà Nẵng; tạm dừng tổ chức các đoàn khách đi du lịch đến các quốc gia đang có dịch và các vùng xác định có dịch tại Nhật Bản, Ý, Iran kể từ ngày 26/02/2020 cho đến khi cơ quan chức năng thông báo kiểm soát được dịch.

Hoạt động vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Đồng thời trong tháng, ngành chức năng đã tập trung triển khai các biện pháp, giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 2019 gây ra. Khối lượng luân chuyển hành khách tháng 02/2020 ước đạt 120,06 triệu Hk.km, giảm 13,6% so với cùng kỳ 2019, lũy kế 02 tháng ước đạt 270,73 triệu Hk.km, giảm 5,7%; khối lượng luân chuyển hàng hóa tháng 02/2020 ước đạt 325,3 triệu T.km, tăng 3,6% so với cùng kỳ 2019, lũy kế 02 tháng ước đạt 691,8 triệu T.km, tăng 7,3%; doanh thu vận tải tháng 02/2020 ước đạt 1.184,9 tỷ đồng, tăng 1,1%, lũy kế 02 tháng ước đạt 2.526,4 tỷ đồng, tăng 6,6%.

Tổng doanh thu toàn ngành Thông tin và Truyền thông thành phố 02 tháng đầu năm ước đạt 4.627 tỷ đồng, đạt 13,7% kế hoạch, giảm 5% so với cùng kỳ 2019; kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 13,6 triệu USD, đạt 13,3% kế hoạch, giảm 7,3% so với cùng kỳ 2019.

Hoạt động ngân hàng tiếp tục được đẩy mạnh. Đến cuối tháng 02/2020, tổng nguồn vốn huy động ước đạt là 131.000 tỷ đồng, giảm 0,18% so với cuối năm 2019. Tổng dư nợ trên địa bàn ước đạt 175.500 tỷ đồng, tăng 0,08% so với cuối năm 2019.

2. Thu hút đầu tư trong, ngoài nước và các hoạt động đối ngoại

Trong tháng (15/01-15/02/2020), thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 277 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 825 tỷ đồng; lũy kế 02 tháng (tính đến 15/02/2020), thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 470 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 1.904 tỷ đồng; giảm 7,8% về số doanh nghiệp và giảm 44% về số vốn so với cùng kỳ 2019; hoàn tất thủ tục giải thể cho 46 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc và có 108 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 30.111 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 208.167 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến ngày 15/02/2020, thành phố đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 01 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 3.442 tỷ đồng, tăng 88,7% về vốn so với cùng kỳ 2019; thu hút được 2,464 triệu USD vốn đầu tư FDI, trong đó cấp mới được 06 dự án đầu tư FDI với tổng vốn cấp mới 2,1 triệu USD, tăng 196,8% về vốn so với cùng kỳ 2019; có 20 lượt nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế với tổng vốn đăng ký mua 0,346 triệu USD, chỉ đạt 1,6% so với cùng kỳ, chủ yếu do dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, mở rộng đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài. Lũy kế thành phố có 839 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên 3,474 tỷ USD.

Các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế được chú trọng. Trong tháng có 09 đoàn khách quốc tế đến thành phố thăm và làm việc, giảm 28 đoàn so với cùng kỳ 2019. Nội dung làm việc chủ yếu trao đổi về tình hình kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, xúc tiến thỏa thuận hợp tác. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 2020.

3. Quản lý đầu tư - xây dựng cơ bản và tài nguyên môi trường

Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được tăng cường, chú trọng đầu tư có trọng điểm, quy mô hợp lý và nâng cao hiệu quả đầu tư; chuẩn bị đầu tư, thẩm định dự án, thiết kế - dự toán, thẩm định đấu thầu và quản lý chất lượng công trình được thực hiện đúng quy trình và luật định.
Công tác quản lý đất đai được tăng tường, trong tháng, ngành chức năng tiếp tục hoàn thiện Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2024; thực hiện rà soát và tiếp nhận quỹ đất lớn trên địa bàn thành phố từ các Ban quản lý dự án. Ngành chức năng cũng đã ban hành Kế hoạch về phòng ngừa, ứng phó sự cố trong công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Ứng phó với dịch bệnh Covid-19 gây ra, ngành môi trường đã ban hành các văn bản đề nghị các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thải bỏ khẩu trang sau khi sử dụng vào thùng hoặc thiết bị lưu chứa rác an toàn, được đậy kín; không vứt bừa bãi nơi công cộng gây phản cảm và để tránh việc vi rút và mầm bệnh phát tán ra môi trường.

4. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội

a) Về Khoa học - Công nghệ: Thành phố đã nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố. Chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển thị trường công nghệ, các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn. Công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng được triển khai tích cực. Triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Tích cực triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ. Công tác xây dựng kế hoạch truyền thông khoa học và công nghệ năm 2020 được triển khai thực hiện.

b) Về Văn hóa - Thể thao: Trong tháng 02/2020, trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn thành phố đều tạm dừng, hạn chế tập trung đông người. Ngoài ra, ngành văn hóa thể thao đã ban hành văn bản hướng dẫn, khuyến cáo các đơn vị, doanh nghiệp chiếu phim, giải trí, tổ chức sự kiện văn hóa, các điểm tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ khách du lịch, các cơ sở bar, vũ trường… giảm tần suất hoạt động; chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

c) Về Y tế: Ngành y tế đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan, kịp thời tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại thành phố Đà Nẵng; tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch và Tổ Giúp việc cho Ban Chỉ đạo. Thành lập các Đội cơ động phản ứng nhanh đảm bảo sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị khi cần thiết; chỉ đạo tổ chức thường trực chống dịch 24/24 giờ. Tính đến 8h00 ngày 02/3, chưa phát hiện trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố, ghi nhận 03 trường hợp người Việt Nam và cho xuất viện 01 trường hợp người nước ngoài (người Canada) nghi ngờ mắc Covid-19, đến nay đã theo dõi 205 trường hợp tại bệnh viện, trong đó 184 trường hợp đã xuất viện.

d) Về giáo dục và đào tạo: Do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, ngành giáo dục thường xuyên theo dõi chỉ đạo của Trung ương, báo cáo Lãnh đạo UBND thành phố về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên các cấp học nghỉ học đến hết tháng 02/2020, hướng dẫn các đơn vị, trường học về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Chỉ đạo các trường, đơn vị trực thuộc nắm tình hình sức khỏe cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; hướng dẫn học sinh ôn tập, học tập trực tuyến trong thời gian nghỉ học.

đ) Về Lao động - Thương binh - Xã hội: Trong tháng, các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố tạo việc làm cho 1.260 lao động; vị trí việc làm tăng thêm 735 người; thẩm định và cấp giấp phép cho 91 lao động người nước ngoài, xác nhận 14 trường hợp không thuộc diện cấp phép; không có vụ tai nạn lao động nào xảy ra.

Liên quan đến lao động Trung Quốc tại thành phố, thời điểm trước Tết nguyên đán Canh Tý 2020, có 54 doanh nghiệp sử dụng 222 lao động là người Trung Quốc. Trong đó, về Trung Quốc ăn Tết là 121 người, sau Tết đã nhập cảnh trở lại Việt Nam là 24 người. Tính đến thời điểm ngày 14/02/2020, trong số 24 người nhập cảnh trở lại thành phố thì có 17 trường hợp trên 14 ngày được các doanh nghiệp tiếp tục theo dõi thường xuyên về sức khỏe và triển khai các biện pháp phòng ngừa theo khuyến cáo của Bộ Y tế; 7 trường hợp còn lại thuộc từ 14 ngày trở xuống thì hiện nay các doanh nghiệp chưa cho người lao động quay lại làm việc, thực hiện các biện pháp cho cách ly tại nơi ở, đồng thời các doanh nghiệp yêu cầu người lao động hạn chế không đi ra ngoài, thường xuyên theo dõi đo thân nhiệt và phân công người của doanh nghiệp theo dõi thường xuyên.

Thực hiện chính sách Người có công, tiếp tục đôn đốc, theo dõi giám sát các địa phương thực hiện Kế hoạch hỗ trợ sửa chữa nhà ở người có công với cách mạng năm 2020 theo Quyết định số 22/2013-QĐ/TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; giải quyết trợ cấp hàng tháng và 1 lần cho 150 trường hợp; hỗ trợ tiền sử dụng đất cho 05 trường hợp với số tiền 170 triệu đồng và trợ cấp khó khăn đột xuất cho 22 trường hợp với số tiền 62 triệu đồng.

    Về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch công tác trẻ em 2020; tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ tham gia Sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em do tổ chức UNICEF tài trợ; triển khai thực hiện dự án “Bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi nguy cơ bị xâm hại tình dục qua môi trường mạng” do tổ chức Tầm nhìn Thế giới tài trợ.

Trong tháng, Cơ sở xã hội Bầu Bàng tiếp nhận 41 học viên vào cai nghiện, giải quyết cho về cộng đồng đúng thời hạn 65 học viên; chấp hành hình phạt tù 03 học viên; công an nhận lại 15 học viên. Hiện Cơ sở đang quản lý, cai nghiện, giáo dục, dạy nghề cho 581 học viên, trong đó 522 học viên có Quyết định và 59 học viên không có nơi cư trú ổn định đang chờ Quyết định của Tòa án.

5. Xây dựng chính quyền - Tư pháp

Thành phố phê duyệt bổ sung danh sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2020; báo cáo Bộ Nội vụ tình hình thực hiện Đề án văn hóa công vụ của Thủ tướng Chính phủ, kết quả thực hiện Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg; quyết định bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên, thanh tra viên chính; ban hành kế hoạch thi tuyển công chức các Sở, ngành, UBND các quận huyện năm 2020. Về cải cách hành chính, báo cáo Bộ Nội vụ kết quả tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của thành phố. Trong tháng, tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo hợp pháp, cơ sở tín ngưỡng, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố diễn ra bình thường, ổn định theo quy định của pháp luật; triển khai các văn bản chỉ đạo của Ban Tôn giáo Chính phủ và UBND thành phố về việc tăng cường phòng, chống lây lan dịch bệnh do Covid-19 gây ra đối với các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn thành phố.

Triển khai công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, ngành chức năng đã tham gia góp ý 130 văn bản; thẩm định 06 dự thảo văn bản; thẩm tra rà soát 06 văn bản; ban hành Kế hoạch triển khai công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2020.

Đối với hoạt động thanh tra: kết thúc thanh tra việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng và các tổ chức, cá nhân có liên quan; tiếp tục thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Sở Y tế, Bệnh viện Đà Nẵng và các cơ quan, tổ chức có liên quan; triển khai thực hiện Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác xét duyệt, quản lý nhà ở xã hội tại Chung cư An Trung 2, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà. Về giải quyết khiếu nại tố cáo, trong tháng đã xử lý 08/13 đơn.

6. Quốc phòng - an ninh

Tháng 02/2020, tình hình an ninh chính trị, nội bộ trên địa bàn cơ bản được duy trì ổn định, tội phạm về trật tự xã hội được kiểm soát, kiềm chế, giảm về số vụ và tính chất, mức độ nghiêm trọng. Các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ thuê như cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật… tiếp tục được phòng ngừa, ngăn chặn. Vi phạm pháp luật của người nước ngoài ngày càng tăng về tính chất và mức độ nghiêm trọng (xảy ra 01 vụ người Trung Quốc giết người, nạn nhân cũng là người Trung Quốc). Trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tiếp tục được duy trì ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 06  người, bị thương 05 người (so với tháng 01/2020, tăng 02 vụ, tăng 03 người chết, tăng 03 người bị thương), không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, đường sắt.

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố trong tháng 02/2020 duy trì được mức tăng trưởng ổn định trên các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải. Tuy nhiên tình hình sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực du lịch, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ... chịu tác động không nhỏ từ dịch Covid-19. Trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tiếp tục được duy trì ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí đều tạm dừng, hạn chế tập trung đông người; tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cần nâng cao các biện pháp đề phòng; bên cạnh đó, cần tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội trước tình hình tội phạm cướp giật, trộm cắp, đánh bạc có dấu hiệu phức tạp.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI TRONG THÁNG 03 NĂM 2020

Trong tháng 03 năm 2020, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tập trung triển khai một số nội dung công việc cụ thể sau đây:

1. Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19): Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa phương cũng như các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương để kịp thời đề xuất UBND thành phố, các cơ quan liên quan chỉ đạo, giải quyết. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Cụm cảng Hàng không miền Trung xây dựng Kế hoạch đảm bảo y tế tiếp nhận công dân Việt Nam từ vùng dịch trở về thành phố. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực II xây dựng phương án kiểm soát, cách ly, đảm bảo y tế cho người dân và phương tiện bị nạn đến từ hoặc đi qua vùng dịch Covid-19 vào lãnh thổ Việt Nam và Đà Nẵng.

2. Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện chuẩn bị chu đáo các nội dung trình tại kỳ họp (bất thường) của HĐND thành phố dự kiến được tổ chức vào tháng 3 năm 2020. Đồng thời, tập trung triển khai hiệu quả các nội dung công việc đã được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp cuối năm 2019.

3. Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện chủ động đề xuất UBND thành phố triển khai các giải pháp hiệu quả nhằm ứng phó với các tác động do dịch bệnh Covid-19 gây ra ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố. Các cơ quan, đơn vị báo cáo cụ thể tình hình và khó khăn của ngành quản lý, của các tổ chức, doanh nghiệp để đề xuất giải pháp phù hợp theo thẩm quyền của UBND thành phố, HĐND thành phố, các bộ, ngành Trung ương và Chính phủ. Đối với những giải pháp thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố thì tham mưu UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp tháng 3 năm 2020 và quyết định tại kỳ họp tháng 4 năm 2020. Đối với những giải pháp thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành Trung ương và Chính phủ thì tham mưu UBND thành phố có văn bản báo cáo bộ, ngành Trung ương và Chính phủ xem xét, giải quyết.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan trong việc tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xây dựng dự thảo Nghị quyết phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo văn kiện Đảng bộ thành phố về nội dung đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tiến độ đã được quy định tại Kế hoạch số 6834/KH-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2019 của UBND thành phố.

6. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, các cơ quan liên quan tập trung triển khai theo đúng tiến độ việc lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và hợp phần thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai việc xây dựng Quy hoạch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy định.

8. Tiếp tục đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn mọi hoạt động chống phá, bảo đảm ổn định an ninh trật tự; tiếp tục triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

9. Tiếp tục tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức trên địa bàn thành phố.

Cổng Thông tin điện tử TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác