Kỳ họp thứ 14 (bất thường) Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đăng ngày 20-05-2020 02:10

Căn cứ quy định tại Điều 80 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 14 (bất thường) Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021 nhằm cho ý kiến Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm B; chính sách hỗ trợ cho các đối tượng đặc thù của thành phố gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; danh mục một số dự án, công trình cần thu hồi đất bổ sung năm 2020 trên địa bàn thành phố và một số nội dung quan trọng khác.

Tài liệu kỳ họp được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân thành phố theo địa chỉ http://hdnd.danang.gov.vn (tại Mục Tài liệu Kỳ họp thứ 14).

Kỳ họp sẽ tiến hành trong 01 buổi; khai mạc vào lúc 08 giờ 00 ngày 22 tháng 5 năm 2020 (sáng thứ Sáu) tại Hội trường Hội đồng nhân dân thành phố, số 42 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT