Triển khai quy chế phối hợp và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
Đăng ngày 21-05-2020 10:08

UBND thành phố vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện tổ chức triển khai Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg ngày 8-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế phối hợp và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-6-2020.

Cụ thể, yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện tổ chức nghiên cứu nội dung các quy định của quy chế, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp nhằm phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế. Trong đó lưu ý thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn; kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các vướng mắc của nhà đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, duy trì các kênh thông tin đối thoại, tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp nhằm phát hiện, giải quyết dứt điểm các vướng mắc, khiếu nại, tố cáo của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, cam kết với nhà đầu tư nước ngoài và cam kết quốc tế liên quan của Việt Nam, hoặc tham vấn, thương lượng để tránh các mâu thuẫn, khiếu nại phát triển thành tranh chấp đầu tư quốc tế.

UBND thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao năng lực của cán bộ, công chức, viên chức về thực thi pháp luật, nâng cao nhận thức về nguy cơ phát sinh tranh chấp quốc tế; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và cẩn trọng trong quá trình giải quyết các thủ tục về đầu tư, doanh nghiệp, thuế, đất đai... cho các dự án đầu tư nước ngoài. Đặc biệt khi đàm phán, thỏa thuận hợp đồng dự án, thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan nhà nước với nhà đầu tư nước ngoài, các cơ quan phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật Việt Nam và cam kết quốc tế liên quan, không đưa ra những cam kết không phù hợp, không đúng thẩm quyền hoặc có mức độ ưu đãi cao hơn mức mà pháp luật hoặc các cam kết quốc tế cho phép.

THÁI BÌNH

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác