Kỳ họp thứ 14 (bất thường) của HĐND thành phố: Thảo luận nhiều nội dung quan trọng
Đăng ngày 22-05-2020 09:05

Sáng 22-5, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố đã tiến hành kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) để thảo luận và thông qua nhiều vấn đề quan trọng của thành phố, đặc biệt là cho ý kiến về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 chuẩn bị trình tại Kỳ họp Quốc hội.

Kỳ họp thứ 14 (bất thường) của HĐND thành phố đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng: cho ý kiến về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm B; quy định miễn phí tham quan; danh mục một số dự án, công trình cần thu hồi đất bổ sung năm 2020; bổ sung chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19;…


Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung cho biết, kỳ họp lần thứ 14 diễn ra trong bối cảnh cả nước và thành phố chúng ta đạt những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống đại dịch Covid -19, thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2020 và các giải pháp khôi phục kinh tế - xã hội thành phố. Thường trực HĐND thành phố ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, các sở, ngành và địa phương cũng như tinh thần, ý thức phòng, chống dịch, sự đồng lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong vượt qua khó khăn, thách thức ổn định đời sống và tiếp tục phát triển.

“Có thể nói những vấn đề quyết định tại Kỳ họp lần nầy không chỉ là những vấn đề cấp bách trước mắt, mà có những nội dung liên quan đến sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố và tính khả thi trong tổ chức thực hiện thời gian tới. Do vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn trao đổi để HĐND thành phố thông qua các quyết sách đúng, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác lãnh đạo, điều hành của các cấp, các ngành không chỉ nhiệm kỳ 2015 -2020 mà các nhiệm kỳ tiếp theo”, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung nhấn mạnh.

Về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu các đại biểu cần đi sâu, thảo luận kỹ các nội dung điều chỉnh lần này gắn với làm rõ phạm vi, nguyên tắc điều chỉnh, định hướng Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhiệm vụ lập quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt; giải quyết các bất cập theo Nghị quyết HĐND thành phố và thực tiễn đặt ra; đánh giá tác động xã hội, nguồn lực triển khai thực hiện… Đồng thời, cần phân tích, làm rõ tính đồng bộ giữa thuyết minh, bản vẽ với quy định quản lý, nhất là tránh quy hoạch treo, ảnh hưởng đến quyền lợi, lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp hoặc tùy tiện trong điều chỉnh, lợi dụng phục vụ lợi ích nhóm… đảm bảo sự đồng thuận người dân, cộng đồng doanh nghiệp và tính khả thi, hiệu quả, chất lượng của Đồ án. 


Dự kiến Kỳ họp thứ 14 (bất thường) của HĐND thành phố diễn ra trong 01 buổi

Đối với các chủ trương đầu tư, các đại biểu sẽ tập trung phân tích tính cần thiết, chủ trương, thẩm quyền, nguồn lực thực hiện, nhất là gắn với làm rõ các khó khăn hiện nay, kế hoạch đầu tư trung hạn và các giải pháp thời gian đến của thành phố.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận định hướng những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện “02 nhiệm vụ kép”, nhất là những vấn đề cần tập trung chuẩn bị để trình tại Kỳ họp giữa năm 2020.

Dự kiến Kỳ họp thứ 14 (bất thường) của HĐND thành phố diễn ra trong 01 buổi.

LÊ HOA - THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT