Chỉ đạo chặt chẽ đảm bảo tổ chức Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ VI thực sự thành công, dân chủ, đúng định hướng
Đăng ngày 23-05-2020 13:21

Sáng 23-5, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng chủ trì chương trình làm việc với Ban Thường vụ Quận uỷ Hải Châu về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ quận Hải Châu từ đầu nhiệm kỳ đến nay và công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến đến đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng chủ trì chương trình làm việc với Ban Thường vụ Quận uỷ Hải Châu

Khẳng định vị thế quận trung tâm thành phố

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Quận uỷ Hải Châu, cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, quận Hải Châu có 9/10 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra; kinh tế quận tăng trưởng ổn định và bền vững, quy mô và hiệu quả từng bước được nâng lên. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng nhóm ngành dịch vụ, duy trì cơ cấu “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp” với tỷ trọng tương ứng 90,8% - 8,76% 10,44%.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn quận nhiệm kỳ qua ước đạt 7.372 tỷ đồng, tăng bình quân 17,07% (so với Nghị quyết là 6,64%). Chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng hoạt động hệ thống chính trị từ quận đến phường và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, đồng thời có tích lũy. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn quận ước đạt gần 361 tỷ đồng, tăng bình quân 34,51%/năm.

Cùng với đó, công tác quản lý đô thị, trật tự đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường ngày càng được nâng cao theo hướng hiện đại, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, sạch, đẹp. Quận đã thành lập Ban Chỉ đạo Tái thiết đô thị thực hiện công tác quy hoạch, kiên thiết lại các khu vực đô thị cũ, xuống cấp; tổ chức triển khai xử lý các khu chung cư, tập thể xuống cấp, nhất là việc giải tỏa di dời tại các khu tập thể xuống cấp mức độ D. Hiện nay, 100% nước thải, chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận được thu gom và xử lý; 13/13 phường đạt chuẩn “Phường thân thiện môi trường”.

Hoạt động văn hóa - xã hội có bước phát triển tích cực, các vấn đề xã hội được quan tâm giải quyết, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn quận ngày càng được nâng cao. Chương trình “Thành phố 4 an” và các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công, giảm nghèo, giải quyết việc làm được tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ; diện bao phủ bảo hiểm y tế được mở rộng, số người tham gia đạt tỷ lệ 98% dân số trên địa bàn quận. Đến nay, 13/13 phường trên địa bàn quận Hải Châu đạt chuẩn phường điện từ mức 1; thực hiện 100% văn bản liên thông trên phần mềm quản lý văn bản điều hành; 100% cán bộ công chức, viên chức sử dụng thư điện tử của thành phố.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, không để xảy ra các vụ cháy, nổ lớn gây hậu quả nghiêm trọng; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đẩy mạnh. Đã vận động nhân dân lắp đặt gần 23.500 camera; đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển camera giám sát tại phường Hải Châu II và hiện đang triển khai tại 12 phường còn lại. Bên cạnh đó, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chú trọng hướng về cơ sở, bám sát địa bàn dân cư, sâu sát với nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đa dạng các hình thức tập hợp, phát triển tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên.

Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được Đảng bộ quận rất quan tâm, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội đoàn viên được chú trọng. Đảng bộ quận cũng tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng và đoàn thể trong trường học, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; tăng cường quản lý đảng viên, thực hiện rà soát, sàng lọc đảng viên theo tinh thần Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư.

Nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW

Bí thư Quận uỷ Hải Châu Lương Nguyễn Minh Triết báo cáo tại buổi làm việc

Liên quan đến công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến đến đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Đảng bộ quận Hải Châu, ông Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, đến ngày 17-5-2020, có 42/51 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy đã đăng ký công trình thi đua chào mừng Đại hội đảng bộ quận; 13/13 Đảng ủy phường phát động trong UBND phường, Mặt trận, hội đoàn thể phường, các chi bộ trực thuộc và đã đăng ký công trình thi đua chào mừng đại hội đảng cấp phường, với 436 công trình. Riêng Đảng bộ quận chọn 2 công trình chào mừng đại hội là: hoàn thành xây dựng Trung tâm điều khiển camera giám sát tại các phường và xây dựng 13 “Khu dân cư điện tử” ở 13 phường. Các công trình hiện đang được tích cực chỉ đạo thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.

Tính đến ngày 20-5-2020, quận đã hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (576 chi bộ); hoàn thành đại hội điểm tại Đảng bộ Công an quận và Đảng bộ phường Hải Châu 1. Ban Thường vụ Quận ủy cũng đã tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội đảng (nhiệm kỳ 2020-2025) của các đơn vị, địa phương thuộc quận được chọn làm điểm. Đến nay, có 21/51 chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức đại hội, đạt tỷ lệ 41,2%. Theo kế hoạch, trước ngày 15-6-2020 sẽ hoàn thành đại hội cấp cơ sở.

Với chủ đề Báo cáo chính trị "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy dân chủ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục xây dựng đô thị Hải Châu phát triển toàn diện và bền vững”, Đảng bộ quận đặt mục tiêu chung cho nhiệm kỳ 2020-2025 là chú trọng xây dựng Đảng bộ quận và hệ thống chính trị quận thật sự trong sạch vững mạnh, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; mở rộng dân chủ, củng cố lòng tin, phát huy sức mạnh đồng thuận và khơi dậy khát vọng phát triển trong nhân dân quận nhà. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị, tiếp tục xây dựng văn hóa văn minh đô thị; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an toàn xã hội, trật tự đô thị. Nắm bắt thời cơ, phát huy lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, quyết tâm xây dựng quận Hải Châu phát triển toàn diện và bền vững, xứng đáng là đô thị trung tâm của thành phố Đà Nẵng hiện đại, thông minh và đáng sống. Báo cáo xác định 12 chỉ tiêu chủ yếu, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 7 chương trình, đề án trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025, Tiểu ban Nhân sự đã tổ chức họp 5 lần để tham mưu xây dựng Đề án nhân sự Đảng bộ quận, Đề án Ủy ban kiểm tra Quận ủy lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025); đã trình Ban Thường vụ Quận ủy thông qua 2 lần, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã thông qua. Quận đã tiến hành đánh giá công tác nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 theo Chỉ thị 35; đồng thời, tiến hành quy trình 5 bước nhân sự tái cử và nhân sự ứng cử lần đầu vào cấp ủy và ủy ban kiểm tra Quận ủy khóa VI theo đúng hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy.

Đến thời điểm hiện nay, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tiến hành duyệt, thống nhất nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ VI; quận đang tiến hành điều chỉnh một số nội dung sau khi nghe góp ý kiến và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại hội nghị duyệt Đại hội. Sau khi thông qua Ban Chấp hành Đảng bộ quận tại phiên làm việc đầu tháng 7-2020 sẽ chuẩn bị tài liệu chính thức phục vụ Đại hội. Dự kiến, Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ VI sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ chiều 22 đến trưa 24-7-2020, với 300 đại biểu tham dự.

Công tác nhân sự và chuẩn bị văn kiện đại hội là những nội dung cần đặc biệt chú trọng

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng cho biết, công tác kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW là một nhiệm vụ rất quan trọng của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong năm 2020, bởi đại hội đảng bộ các cấp thành công là nền tảng đảm bảo sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao sự nghiêm túc của Đảng bộ quận Hải Châu trong việc chấp hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Ban Bí thư, các Ban Đảng Trung ương và Kế hoạch của Thành uỷ về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội các cấp, trên tất cả các mặt như chuẩn bị nhân sự, chuẩn bị văn kiện, tuyên truyền…, với nhiều nét sáng tạo trong quá trình thực hiện.

Ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhìn nhận, cả nước tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh có nhiều nét mới, đất nước bước sang thời kỳ phát triển mới; do vậy, địa phương cũng phải có bước phát triển mới, phải tạo ra đột phá với tư tưởng, tư duy mới. Là quận trung tâm của thành phố, là diện mạo của Đà Nẵng trước du khách, bạn bè quốc tế, ông Trần Quốc Vượng cho rằng, mọi định hướng phát triển kinh tế - xã hội của quận Hải Châu phải được đặt trong định hướng phát triển tổng thể của thành phố; đời sống của nhân dân trên địa bàn quận phải được duy trì ở mức độ nhất định, an ninh trật tự, môi trường phải được giữ vững. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đặc biệt lưu ý vấn đề hộ nghèo trên địa bàn quận, “không thể có hộ nghèo ở quận trung tâm thành phố, phải đặt mục tiêu xoá nghèo, xem đây là một trong những chỉ tiêu phải quyết tâm thực hiện của nhiệm kỳ tới”, ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Quận uỷ Hải Châu tăng cường công tác giám sát thường xuyên, nắm bắt thông tin dư luận, theo dõi sát tình hình ở cơ sở, nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nếu có các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự cấp ủy cần chỉ đạo giải quyết và giải quyết dứt điểm, đảm bảo đúng quy định, không để tồn đọng, kéo dài. “Chúng ta cần hết sức lưu ý rà soát, sàng lọc nhân sự từ cấp cơ sở nhằm đảm bảo người được bầu giữ chức vụ là người thực sự xứng đáng, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra”, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ.

Đồng thời, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng đề nghị Quận uỷ hải Châu tập trung chuẩn bị tốt văn kiện Đại hội Đảng bộ quận; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp góp ý đối với các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII. Theo ông Trần Quốc Vượng, công tác xây dựng đảng phải được nhấn mạnh trong Báo cáo chính trị đại hội các cấp, bởi xây dựng đảng chính là làm cho đảng trong sạch, vững mạnh. Nêu ví dụ về việc Đảng bộ quận Hải Châu nhiệm kỳ 2015-2020 chưa đạt chỉ tiêu về số lượng phát triển đảng viên mới, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị, nhiệm kỳ đến, Đảng bộ quận phải đặt quyết tâm cao, có biện pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng.

“Tôi đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội các cấp của quận Hải Châu đến thời điểm hiện tại, đồng thời đề nghị Quận uỷ tiếp tục rà soát kỹ, chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, thực sự thắng lợi, dân chủ, đúng định hướng”, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT