Chỉ đạo điều hành nổi bật của lãnh đạo thành phố tuần 23
Đăng ngày 08-06-2020 09:39

Tổ chức phun lửa, phun nước cầu Rồng và quay cầu sông Hàn trở lại; Tổ chức hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020; Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; Tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố... là những chỉ đạo điều hành nổi bật của lãnh đạo thành phố tuần 23, từ ngày 01-6 đến ngày 07-6-2020.

Tổ chức phun lửa, phun nước cầu Rồng và quay cầu sông Hàn trở lại

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đã ký văn bản thống nhất theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải cho phép tổ chức thực hiện trở lại việc phun lửa, phun nước cầu Rồng và quay cầu sông Hàn theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 3608/UBND-QLĐTh ngày 6-5-2013 và số 3141/VP-QLĐTh ngày 8-10-2015 nhằm đảm bảo phục vụ nhân dân và khách du lịch.

UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Công ty cổ phần cầu đường Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng, các Báo Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng thông báo rộng rãi chủ trương tổ chức thực hiện trở lại việc phun lửa, phun nước cầu Rồng và quay cầu sông Hàn của UBND thành phố để nhân dân được biết.

Tổ chức hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020

UBND thành phố ban hành Quyết định về Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, tổ chức Hội nghị quán triệt cấp thành phố nội dung của Nghị quyết số 36-NQ/TW của Trung ương, Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 28-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng, Quyết định số 688/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU và cập nhật tình hình Biển Đông hiện nay đến các cấp, các ngành (ngày 8-6); Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020 trên địa bàn 17 phường ven biển vào ngày 7-6; Tập huấn nghiệp vụ ứng phó sự cố tràn dầu cho các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý tài nguyên môi trường biển đảo cho cán bộ quận/ huyện, phường/xã; Phổ biến, hướng dẫn các quy định quản lý nhà nước về giao khu vực biển cho doanh nghiệp. Từ tháng 6-7/2020, các địa phương tổ chức tuyên truyền về chính sách hỗ trợ phát triển khai thác xa bờ, chương trình “Ngư dân bám biển”; Trưng bày hình ảnh, sách về Hoàng Sa;  Chương trình Lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2020” từ tháng 6-9/2020. Đặc biệt, trong ngày 7-6, tại các bãi biễn trên địa bàn thành phố sẽ diễn tổ chức hoạt động ra quân đồng loạt vệ sinh môi trường và ra quân vệ sinh môi trường biển cùng nhiều hoạt động khác.

Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư

UBND thành phố ban hành văn bản yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 09/01/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công văn số 2739/UBND-TTTP ngày 27/4/2020 của Chủ tịch UBND thành phổ về thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Đồng thời, thực hiện việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Khi có vụ việc khiếu nại, tố cáo tập trung đông người ở các cơ quan Trung ương, đề nghị cử người có thẩm quyền cùng với Thanh tra thành phố phối hợp với các cơ quan Trung ương đế tiếp, giải thích, vận động công dân về địa phương.

Đồng thời, yêu cầu Thanh tra thành phố phối hợp với Ban Tiếp công dân thành phố tổ chức tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư; kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân thành phố Đà Nằng tại các cơ quan ở Trung ương, báo cáo đề xuất biện pháp xử lý.

UBND thành phố cũng yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Công an các quận, huyện chủ động theo dõi, nắm tình hình khiếu kiện của công dân để tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương có biện pháp chỉ đạo, xử lý, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động; Phối hợp với Thanh tra thành phố nắm tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân thành phố Đà Nẵng tại các cơ quan ở Trung ương để báo cáo đề xuất biện pháp xử lý.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

UBND thành phố ban hành văn bản yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án triển khai thực hiện một số nhiệm vụ và phấn đấu giải ngân đảm bảo tiến độ, kế hoạch theo Quyết định số 5999/QĐ-UBND đối với các dự án khởi công mới năm 2020: các dự án chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng: Chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy đinh để sớm tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu,...; thực hiện nghiêm các quy định công khai, minh bạch trong lựa chọn nhà thầu, đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực cả về nhân lực, trang thiết bị, tài chính và kinh nghiệm để triển khai, hoàn thành các dự án đúng tiến độ; Các dự án đã lựa chọn được nhà thầu thi công xậy dựng, đã thi công, đã tạm ứng: Chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án phải có kế hoạch chi tiết, phân công theo dõi, giám sát, đôn đốc nhà thầu tăng cường nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị đảm bảo,... tổ chức tăng ca, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đẩy mạnh giải ngân nhằm sớm thu hồi số vốn tạm ứng theo qúy định, thực hiện kiểm tra số vốn đã tạm ứng để thu hồi những khoản tồn đọng chưa sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích; Thường xuyên đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; chủ động phối hợp, đôn đốc UBND các quận, huyện; Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng các quận, huyện đẩy nhanh tiến độ công tác giải tỏa đền bù để đảm bảo mặt bằng thi công; tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để giải ngân kế hoạch vốn cho nhà thầu đối với các dự án chuyển tiếp.

UBND thành phố yêu cầu Chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án tập trung thực hiện nghiệm thu khối lượng theo tiến độ hợp đồng và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tạm ứng, thanh toán và quyết toán; trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước; Các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, phải giải trình rõ nguyên nhân, đề xuất hướng xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng măc. Đồng thời thực hiện nghiêm chế độ báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư của từng dự án gửi Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định tại Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bồ sung một số điều của Thông tư sô 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư đê tông họp, báo cáo UBND thành phô chỉ đạo, xử lý sô dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi.

Đồng thời, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành gửi cơ quan tài chính thẩm định, trình phê duyệt theo thẩm quyền đối với các dự án hoàn thành trong năm 2020; Kiên quyết chấm dứt và xử phạt hợp đồng theo quy định các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết và các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị chủ đầu tư liên quan đến việc để nhà thầu vi phạm hợp đồng; chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan, đề xuất giải pháp để UBND thành phố chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố

Thời gian gần đây tình trạng vi phạm pháp luật về lĩnh vực vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cả trên không gian mạng; và ngoài xã hội ngày càng diễn biến phức tạp. Nhằm tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền vận động toàn dân giao nộp và đâu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Công an thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành; Phối hợp Sở tài chính dự trù kinh phí trình UBND thành phố duyệt cấp phục vụ tổng kiếm tra, vận động giao nộp, thu hồi, hỗ trợ cho các tổ chức, người dân làm tốt công tác này tại các điểm tiếp nhận giao nộp. Kịp thời đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố xây dựng Kế hoạch chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã trang bị trong lực lượng; Quân đội và Dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố nhằm quản lý chặt chẽ không để tội phạm sử dụng hoạt động phạm tội; Tổ chức tiếp nhận, phân loại và xử lý các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do cơ quan Công an và các đơn vị, tổ chức, cá nhân giao nộp theo quy định tại Luật số 14/2017/QH14 của Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố thực hiện tổng kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được trang bị trong lực lượng. Phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện vận động toàn dân giao nộp, thu hồi vũ khí, vặt liệu nổ, công cụ hỗ trợ lưu hành trái phép. Có biện pháp ngăn chặn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thẩm lậu từ nước ngoài vào địa bàn thành phố bằng đường biển; Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiềm tra, kiểm soát chặt chẽ các cửa khấu, ngăn chặn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ xâm nhập trái phép vào địa bàn Đà Nẵng; Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố phối hợp với lực lượng Công an lựa chọn các vụ án điểm, kịp thời đưa ra truy tố, xét xử lưu động các vụ việc liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm tuyên truyền và giáo dục, răn đe tội phạm.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp đấy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kết hợp với kiểm tra để thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong các trường học. Có biện pháp xử lý kỷ luật nghiêm đối với những học sinh, sinh viên vi phạm; Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Công an thành phố tham mưu, đề xuất UBND thành phố hồ trợ kinh phí đối với người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đế khuyến khích, động viên nhân dân thực hiện; Sở Tư pháp chuấn bị nội dung, tài liệu xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Kế hoạch số 105/KH-BCA-C06 về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đến toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn thành phố.

Sở Công thương tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp, chủ trì phối hợp với các đơn vị, sở ngành có liên quan tham mưu UBND thành phố trong việc cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho các doanh nghiệp thi công công trình và khai thác khoáng sản vả kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về xuất, nhập, quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, nhằm ngăn chặn thất thoát vật liệu nổ công nghiệp ra ngoài để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội; Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng tiền chất thuốc nổ, chất độc, chất cấm theo chức năng của ngành Công thương để có biện pháp quản lý chặt chẽ.

Đồng thời, yêu cầu UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các phường, xã và các ban, ngành, cơ quan, Doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng địa bàn an toàn, vận động giao nộp, phát hiện và tố giác kịp thời các đối tượng, trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tổ chức cho nhân dân ký cam kết không vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Các Sở, ban, ngành trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn tiếp tục tổ chức thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong công tác này, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên có kế hoạch tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tố chức cho đoàn viên, hội viên ký cam kết không vi phạm; tích cực tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT